Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Losjebrødre med generøst bidrag til forskning


– Vi er jo voksne gutter da. Det er mennesker i losjen som lever med prostatakreft og de som har dødd av sykdommen, sier styreleder Svein G. Madsen i Den norske druideorden  (FGDO) om sitt sterke engasjement. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 7. november 2018

Palliasjonen må tidligere inn i behandlingsløpet


Kreftbehandlingen må rettes mot hele pasienten - ikke bare svulsten. En internasjonal kommisjon ledet fra Norge anbefaler et nytt, tverrfaglig behandlingsløp, mer pasientorientert og med støttende og lindrende behandling integrert fra start. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 25.oktober 2018

Jan Vincents Johannessen: – En imponerende og viktig rapport


Les Professor og direktør Jan Vincents Johannessens kommentar til den internasjonale rapporten fra Lancet Oncology om behovet for en mer pasientorientert behandling.

Kommentar: Jan Vincents Johannessen , direktør for Radiumhospitalets legater og tidligere direktør for Radiumhospitalet | Sist revidert: 25.oktober 2018

Gynkreftpasientenes våpendrager


Professor Claes Tropés innsats for kvinner med gynekologisk kreft er en historie om kamp så vel som gjennombrudd og suksess. Den 7. september mottok han Den kongelige norske fortjenesteorden og ble slått til kommandør, den høyeste utmerkelsen en utenlandsk statsborger kan motta. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 16. september 2018

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet