Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Medisinprofessor til Legatene


Etter et yrkesliv i pasientenes tjeneste har professor Steinar Aamdal gått av for aldersgrensen. Pensjonist blir han likevel ikke.

Kreftpasienter skal registrere bivirkninger fra mobilen


Mobillapp skal lette kreftforskeres innsamling av pasientdata. Målet er å forhindre alvorlige bivirkninger av kreftbehandling. 

Holder metastaser i sjakk


Pasienter som har mottatt behandling rettet mot genforandringer i spredningssvulsten, har fått livet forlenget.

Sjeldne svulster har stor betydning


Radiumhospitalets legater støtter forskning som kommer pasienter tilgode. En av forskerne Legatene har hatt glede av å støtte er Ola Myklebost, professor ved Institutt for klinisk medisin 2 UiB og seniorforsker ved Institutt for kreftforskning, Tumorbiologisk seksjon.

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet