Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Gynkreftpasientenes våpendrager


Professor Claes Tropés innsats for kvinner med gynekologisk kreft er en historie om kamp så vel som gjennombrudd og suksess. Den 7. september mottok han Den kongelige norske fortjenesteorden og ble slått til kommandør, den høyeste utmerkelsen en utenlandsk statsborger kan motta. 

– Ta ansvar og vær modig


Det er lett å tro at patologene ikke forholder seg til pasienter fordi de jobber med prøver. Det sier Ying Chen, leder for Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus og årets mottaker av Legeforeningens lederpris. 

Tilbyr kreftpasienter et pusterom


Sykehuspasienter har også en fritid. På Radiumhospitalet tilpasses tilbudet etter pasientenes behov. 

Medisinprofessor til Legatene


Etter et yrkesliv i pasientenes tjeneste har professor Steinar Aamdal gått av for aldersgrensen. Pensjonist blir han likevel ikke.

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet