Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Holder metastaser i sjakk


Pasienter som har mottatt behandling rettet mot genforandringer i spredningssvulsten, har fått livet forlenget.

Legatene finansierer Kreftlex


Fra 2018 vil Radiumhospitalets Legater fullfinansiere driften av det nettbaserte oppslagsverket Kreftlex.

Montebellosenteret - ruster pasienter for livet videre


– En kreftsykdom er ikke noe man kan komme seg rundt, det er noe man må igjennom. Til det trenger man hjelp og støtte fra helsepersonell, venner og familie

Sjeldne svulster har stor betydning


Radiumhospitalets legater støtter forskning som kommer pasienter tilgode. En av forskerne Legatene har hatt glede av å støtte er Ola Myklebost, professor ved Institutt for klinisk medisin 2 UiB og seniorforsker ved Institutt for kreftforskning, Tumorbiologisk seksjon.

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet