Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Kreftlex jubileum


Kreftlex.no retter seg mot pasienter og pårørende og dekker alle krefttyper. På Verdens kreftdag 4. februar fyller oppslagsverket fem år.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 01. februar 2018
Illustrasjon: Marian Seiergren

Satser videre på immunterapi for kreftpasienter


Pionerarbeidet til nobelprisvinnerne for 2018 videreføres. Norske forskere vil dyrke og distribuere celler som kan settes inn i pasienten for å bekjempe kreft.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 2. januar 2019

God jul med kreft


Hvordan kan man få en god jul som kreftpasient og hva skjer med de pårørende?

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 22. desember 2018

Losjebrødre med generøst bidrag til forskning


– Vi er jo voksne gutter da. Det er mennesker i losjen som lever med prostatakreft og de som har dødd av sykdommen, sier styreleder Svein G. Madsen i Den norske druideorden  (FGDO) om sitt sterke engasjement. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 7. november 2018

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet