Ønsker du å støtte oss
Vi støtter
Nyhetsartikler
Radiumhospitalets legater
støtter hvert år en rekke lovende, og mange mer enn lovende, forskere slik at de kan komme seg ut i verden og lære seg det beste innen kreftdiagnostikk, kreftbehandling og forskning. Vi støtter dem med reisepenger forskerhybler og forskningsmidler. Hvis ikke norske kreftleger klarer å konkurrere med de beste internasjonalt, så vil heller ikke norske kreftpasienter få den beste behandling. Da vil vi få er todelt helsevesen. De som har råd til å reise dit man er kommet lengst, og de som må ta til takke med det nest beste. Bare gjennom å være del av et internasjonalt nettverk med verdens fremste kreftleger og kreftforskere kan Radiumhospitalets leger og forskere ligge i fremste internasjonale linje i kampen mot kreft. Derfor er din støtte til Radiumhospitalets Legater så livsviktig. For i hver eneste norske familie vil en eller flere før eller siden rammes av kreft. Og da gjelder det livet.Aker Solutions Engineering Norway Raised NOK 164,000 for Cancer Research and Patient Welfare

In June 2016 the Engineering division in Oslo organized a furniture sale to support cancer research and patient welfare at Radiumhospitalet.Anne-Lise Børresen-Dale

Mange småbarn har i dag et bestemorfang å krype opp i, takket være forskningen til Anne-Lise Børresen-Dale. Nå er brystkreftforskeren pensjonist og vil benytte friheten til å si fra: - Byråkratiet stopper viktig forskning i Norge.

Gave fra Den Norske Druidorden FGDO

I juni 2016 mottok Radiumhospitalets Legater en sjekk på kr 150.000,- fra Den Norske Druidorden. Pengene skal gå til forskning på prostatakreft.Radiumhospitalets legater gir bevilgning til en ny gammateller ved Institutt for kreftforskning etter søknad fra Avdeling for molekylær cellebiologi

Den nye gammatelleren vil få stor betydning både for instituttets grunnforskning og ikke minst i forskning relatert til nukleærmedisinsk avbildning med PET (Positron Emission Tomography). Metoder basert på merking av proteiner med gamma-emitterende isotoper er viktig i forskningen til flere av forskningsgruppene på instituttet. Gammatelleren kan måle alle tilgjengelige gamma-isotoper og spesifikke PET-isotoper. Den vil gjøre det mulig å foreta sensitive og kvantitative målinger av hvordan legemidler og diagnostika som er merket med 'kortlivede' radioisotoper fordeler seg i kroppen.


Genetiske undersøkelser av kreftprøver fra pasienter med lymfekreft

Kreftsvulster opptrer som et resultat av endringer i vårt genom, og mye er kartlagt vedrørende ulike endringers betydning for kreftcellers egenskaper til å dele seg ukontrollert, spre seg og utvikle resistens mot kreftmedisiner. Norsk kreftgenomikk-konsortium (NCGC) er et nasjonalt prosjekt støttet av Forskningsrådet for å kartlegge genetiske endringer i flere hundre ulike typer av kreftsvulster ved eksomsekvensering. Eksomsekvensering innebærer sekvensering av den delen av våre gener som koder for proteiner. Gjennom dette prosjektet vil ny viten avdekkes, som kommer fremtidige pasienter til nytte i form av mer persontilpasset kreftbehandling. Slik kunnskap er nødvendig for at vi skal være med i utviklingen av fremtidens kreftbehandling. En av krefttypene som er prioritert i dette prosjektet er lymfekreft, kalt maligne lymfomer.

Maligne lymfomer rammer ca 1150 nye pasienter i Norge hvert år, hvorav Hodgkin lymfom utgjør 150- og non-Hodgkin lymfomer 1000 nye pasienter hvert år. Leveutsiktene er forbedret de siste tiårene, hvor nesten 90% av pasienter med Hodgkin lymfom og 70% av pasienter med non-Hodgkin lymfom nå er i live 5 år etter diagnose ble stilt.

Den nest hyppigste undergruppen av non-Hodgkin lymfom benevnes follikulære lymfomer fordi de opptrer i lymfeknutenes follikler og fordi de mikroskopisk har et knutet (follikulært) preg. Follikulære lymfomer er som regel utbredt ved diagnose og vanskelige å helbrede med dagens behandling, men median levetid fra diagnose kan være så lang som 15 - 20 år. Knapt halvparten av alle pasienter med follikulære lymfomer endrer imidlertid karakter, de transformeres der svulstene vokser raskere og blir vanskeligere å behandle: dette begrepet kalles transformasjon.

Et viktig prosjekt i regi av NCGC med Harald Holte som hovedansvarlig er å utforske genetiske mekanismer for transformasjon fra follikulært lymfom til den mer aggressive diagnosen diffust storcellet B-celle lymfom. Vi har her et fortrinn fremfor mange andre ledende institusjoner, da vi har mange kreftprøver tatt fra samme pasient på ulike tidspunkt, fra diagnose og ved tilbakefall. I tillegg har man lagret alle kliniske opplysninger om hver pasient i en klinisk database. Dette gjør det mulig å identifisere hvilke genetiske endringer som er assosiert med særlig aggressiv sykdom.

Dette prosjektet bygger videre på tidligere arbeider fra forskningsmiljøet, bl.a. et dr grads-arbeid til Marianne Brodtkorb, hvor det ble påvist nye genforandringer av betydning for prognose og transformasjon. De seneste årene, har det vært en enorm utvikling i undersøkelsesteknikken på DNA nivå, slik at man nå antar at man ved å kartlegge alle endringer i de kodende genene, i større grad vil kunne forutsi hvilke medisiner som kan være virksomme i for hver enkelt kreftpasient.


Målet for denne studien er å

Avklare hvorvidt genetiske endringer påvist ved eksomsekvensering kan predikere tilbakefall og/eller transformasjon gjennom å identifisere:

  • genetiske endringer før og etter tilbakefall eller ved transformasjon
  • genetiske endringer assosiert med tilbakefall
  • hvordan de genetiske endringene fører til tilbakefall / transformasjon
  • mekanismen for hvorfor de genetiske endringene fører til rsistens mot immunokjemoterapi.


Prosjektet lar seg gjennomføre takket være et generøst bidrag fra Radiumhospitalets legater.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbius 2015.

Dagens Medisin 24.09.15 Les mer

Kommentar: Julaften 2018 kom tidlig i år
VG 28.08.15 Les mer
Stabæk-spillerne besøkte Radiumhospitalet 16. juni 2015
Se video her


Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpner 24. august 2015
Les mer
Pille kan gi nytt liv til kreftpasienter
Les mer
Norsk løsning på kreftgåten
Alle disse prosjektene har Radiumhospitalets Legater støttet.
Les mer
Barn hjelper barn - 75000,- til Radiumhospitalet!
Årets utgave av lotteriet "Barn Hjelper Barn" resulterte i at hele
75 000 kr overrekkes barn og ungdom som behandles på Radiumhospitalet.
Les mer
Norges aksjekonge gir premien til kreftsyke barn

Vinneren av E24s NM-konkurranse i aksjehandel valgte å gi bort deler av premien til kreftsyke barn
Les mer


Portrettintervju - Øyvind Bruland
Les hele vårt intervju med Dr. Bruland her
 Fra redaktøren

Gustav Gaudernack og immunbehandling mot kreft

25.02.2015 11:19
Forskning bør, i alle fall på sikt, ideelt sett føre til noe. Kreftforskning drives jo for at kreftpasienter skal få et be...
Les mer

Helsevesenets landeveisrøvere

10.03.2014 22:50
Det privatiserte helsevesen i sin mest ekstreme form opplever man i USA. Sykehusene selger nå håp og tjenester som om de v...
Les mer

Fremskritt innen behandlingen av brystkreft

27.01.2014 10:28
I januar 2014 ble seks fremragende brystkreftleger utfordret av nettavisen MedPage Today til å fortelle om hvilke fremskri...
Les mer

Kreftlex tilgjengelig på nett og som app

01.01.1970 01:00
Kreftlex er en popularisert utgave av oppslagsverket Oncolex*, og arbeidet er finansiert med 4 millioner kroner fra Radium...
Les mer