Gaver til Radiumhospitalets legater er gaver til livet

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte sykehusets internasjonale plass i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen. 

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde.

Generelle gaver kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02559

Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02540

Gaver til forskning kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02532

Forskning ved Radiumhospitalet er i verdensklasse

Radiumhospitalets legat til forskning har som formål å yte økonomisk støtte til Radiumhospitalets forskning innen kreftområdet. Vi støtter grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen. 

Legatene gjør det mulig for forskere med lovende prosjekter å komme videre uten å måtte bruke dyrebar tid til forskning på å søke overalt og vente på offentlige midler.

Kontonummer: 1607.45.02532

Raskere anskaffelser av medisinsk utstyr

Generelle gaver til Radiumhospitalets Legater bidrar til raskere anskaffelser av dyrt medisinsk utstyr. Radiumhospitalets Legater har et eget styre og en egen ledelse, noe som sikrer at midlene blir brukt etter givers ønske og ikke til å sanere slunkne offentlige helsebudsjetter. Legatenes styre følger givernes ønsker om hvordan midlene skal benyttes, - forutsatt at formålet med gaven er hensiktsmessig. Gavene brukes for eksempel til å oppgradere utstyr til forskning, diagnostikk eller behandling, opplæring av helsepersonell og bidrag til samarbeid på tvers av sykehus og landegrenser. Radiumhospitalets Legater forvisser seg alltid i forkant om at mottakeren, det vil si sykehuset eller forskningsinstituttet, vil nyttiggjøre det tildelte utstyret/midlene på en optimal måte.

Generelle gaver kan gis på bankkontonr. 1607.45.02559

Pasienter trenger mer enn behandling

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset. Vi er takknemlige for at mange ønsker å støtte mennesker som befinner seg i en vanskelig fase i livet.

Nylig har Radiumhospitalets legater bidratt til trådløst nettverk i resepsjon og fellesområder på Radiumhospitalet, slik at alle, både pasienter og pårørende, har mulighet for nettilgang. I tillegg støtter vi fritidsleders kontor slik at de blant annet kan arrangere turer og opplevelser for pasienter og pårørende.

 

Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonr. 1607.45.02540

Fradrag for forskningsgaver

Gaver til Legat til kreftforskningsformål ved Radiumhospitalet gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Skatteyter kan kreve fradrag for gaver gitt til kreftforskningsformål, jf. Skatteloven §6-42. Pengegaven vil bli innrapportert til Skattedirektoratet for gjeldende inntektsår dersom vi mottar personnummeret (11 sifre) eller organisasjonsnummeret innen årets siste dag.

Bidrag som skal gå til fradrag på skatten, attesteres med en nummerert kvittering som legges ved selvangivelsen

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte sykehusets internasjonale plass i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen. 

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde.

Generelle gaver kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02559

Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02540

Gaver til forskning kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02532

Radiumhospitalets legat til forskning har som formål å yte økonomisk støtte til Radiumhospitalets forskning innen kreftområdet. Vi støtter grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen. 

Legatene gjør det mulig for forskere med lovende prosjekter å komme videre uten å måtte bruke dyrebar tid til forskning på å søke overalt og vente på offentlige midler.

Kontonummer: 1607.45.02532

Generelle gaver til Radiumhospitalets Legater bidrar til raskere anskaffelser av dyrt medisinsk utstyr. Radiumhospitalets Legater har et eget styre og en egen ledelse, noe som sikrer at midlene blir brukt etter givers ønske og ikke til å sanere slunkne offentlige helsebudsjetter. Legatenes styre følger givernes ønsker om hvordan midlene skal benyttes, - forutsatt at formålet med gaven er hensiktsmessig. Gavene brukes for eksempel til å oppgradere utstyr til forskning, diagnostikk eller behandling, opplæring av helsepersonell og bidrag til samarbeid på tvers av sykehus og landegrenser. Radiumhospitalets Legater forvisser seg alltid i forkant om at mottakeren, det vil si sykehuset eller forskningsinstituttet, vil nyttiggjøre det tildelte utstyret/midlene på en optimal måte.

Generelle gaver kan gis på bankkontonr. 1607.45.02559

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset. Vi er takknemlige for at mange ønsker å støtte mennesker som befinner seg i en vanskelig fase i livet.

Nylig har Radiumhospitalets legater bidratt til trådløst nettverk i resepsjon og fellesområder på Radiumhospitalet, slik at alle, både pasienter og pårørende, har mulighet for nettilgang. I tillegg støtter vi fritidsleders kontor slik at de blant annet kan arrangere turer og opplevelser for pasienter og pårørende.

 

Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonr. 1607.45.02540

Gaver til Legat til kreftforskningsformål ved Radiumhospitalet gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Skatteyter kan kreve fradrag for gaver gitt til kreftforskningsformål, jf. Skatteloven §6-42. Pengegaven vil bli innrapportert til Skattedirektoratet for gjeldende inntektsår dersom vi mottar personnummeret (11 sifre) eller organisasjonsnummeret innen årets siste dag.

Bidrag som skal gå til fradrag på skatten, attesteres med en nummerert kvittering som legges ved selvangivelsen