Forskningslegat
Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå. Ler mer om forskerne og prosjektene vi støtter HER
Gaver til kreftforskning kan gis på bankkontonr. 1607.45.02532

Skattefradrag
Gaver til Legat til kreftforskningsformål ved Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Bidrag som skal gå til fradrag på skatten, attesteres med en nummerert kvittering som legges ved selvangivelsen