Generell info om gave til Radiumhospitalets Legater
Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.
Mange ønsker også å støtte mennesker som befinner seg i en vanskelig fase i livet eller minnes en som har gått bort gjennom en donasjon eller testamentarisk gave.
Giverens ønsker følges alltid. Dette overvåkes av legatets ledelse, styret i Radiumhospitalets Legater, den statsautoriserte revisor og det offentlige stiftelsesstyret.
Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde. Les mer om Forskningslegatet, Hospitallegatet og Pasientlegatet i lenkene over.
Gaver til Forskningslegatet gir rett på skattefradrag for giveren.

Bidrag til legatene, ved donasjoner eller som testamentariske gaver adresseres til:
Radiumhospitalets Legater
v / adm.konsulent Gry Seppola
Postboks 63 Smestad
0309 Oslo


Telefon: +47 22 93 54 63
E-post: post@radiumlegat.no

Kontonummere:
• Gaver til kreftforskning; bankkontonr. 1607.45.02532
• Gaver til pasienter; bankkontonr. 1607.45.02540
• Generelle gaver; bankkontonr. 1607.45.02559

Vi er behjelpelig med utfylling av alle papirer i forbindelse med gaver og testamenter til legatene.