Hospitallegat
Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Medisinsk utstyr er en kostbar investering, og i den situasjon Oslo universitetssykehus befinner seg er denne type utgifter lite aktuelle. Den økonomiske situasjonen har dessverre også forsinket investering i bygningsmasse, trivselstiltak o.l.
Generelle gaver til Radiumhospitalets Legater kan bøte på dette. Legatenes styre følger givernes ønsker om hvordan midlene skal benyttes, - forutsatt at formålet med gaven er hensiktsmessig. Formålet kan for eksempel være å oppgradere utstyr til forskning, diagnostikk eller behandling, opplæring av helsepersonell og bidrag til samarbeid på tvers av sykehus og landegrenser. Radiumhospitalets Legater forvisser seg alltid i forkant om at mottaker, f.eks. sykehuset eller forskningsinstituttet, vil bruke det tildelte utstyret/midlene optimalt.

Generelle gaver kan gis på bankkontonr. 1607.45.02559

Radiumhospitalets Legater har et eget styre og en egen ledelse, noe som sikrer at midlene blir brukt etter givers ønske og ikke til å sanere slunkne offentlige helsebudsjetter. Midlene brukes til å styrke kreftsenterets faglige og menneskelige profil.