Pasientlegat
Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset. Vi er takknemlige for at mange ønsker å støtte mennesker som befinner seg i en vanskelig fase i livet.
Nylig har Radiumhospitalets legater bidratt til trådløst nettverk i resepsjon og fellesområder på Radiumhopitalet, slik at alle, både pasienter og pårørende, har mulighet for nettilgang. I tillegg støtter vi fritidsleders kontor slik at de blant annet kan arrangere turer og opplevelser for pasienter og pårørende.

Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonr. 1607.45.02540