Telefonnummer:
22 93 54 63 (direkte)
22 93 40 00 (sentralbord)

Postadresse:
Postboks 63, Smestad
0309 Oslo

Besøksadresse:
Radiumhospitalet
Ullernchausseen 70
0379 Oslo
4. etg, F-bygget

E-post: post@radiumlegat.no

Radiumhospitalets legat til kreftforskning: Kontonummer: 1607.45.02532

Radiumhospitalets legat til pasientformål Kontonummer: 1607.45.02540

Radiumhospitalets legat for hospitalformål Kontonummer: 1607.45.02559