Jan Vincents Johannessen
Direktør/daglig leder Jan Vincents Johannessen, Prof. Dr. med. Dr.h.c var administrerende direktør for Radiumhospitalet 1983-2005, og tidligere også styreleder i Landsforeningen mot Kreft, Nordisk Kreftunion, Kreftregisteret og Nationaltheatret. Han er nå bl.a direktør for stiftelsen Montebello-Senteret.Han har en rekke utmerkelser, priser, æresprofesso-
rater og dekorasjoner, og er bl.a utnevnt til kommandør av Sankt Olavs Orden for mangesidig samfunnsgavnlig virke.
(Se ellers www.vincentsj.com)
E-post:jan@radiumlegat.no
Øystein Solheim Lien
Spesialrådgiver adm. og finans, deltid
Øystein Solheim Lien, cand. polit har vært underdirektør og spesialrådgiver i Arbeids- og administrasjons-
departementet, spesialrådgiver og prosjektkoordinator i Statskonsult. Han er nå spesialrådgiver i Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus HF.
E-post: osl@radiumlegat.no
Karl-Erik Giercksky
Spesialrådgiver Klinikk
Karl-Erik Giercksky er kirurg og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Tidligere ledet han kirurgisk avdeling ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Moya Berli
Spesialrådgiver, deltid Moya Berli er undervisningsleder ved Radium-
hospitalet og er deltidsansatt som spesialrådgiver ved Radiumhospitalet Legater.
E-post: mbe@radiumlegat.no

Janine Schultz
Økonomikonsulent Janine Schultz har bakgrunn innen regnskap fra Norsk Helse- og Sosialforbund.
Hun begynte i Radiumhospitalets regnskapsavdeling i 2001, og har fra 2006 vært heltidsansatt i Radiumhospitalets Legater.
E-post: janine@radiumlegat.noGry Seppola
Adm.konsulent
Gry Seppola er adm.konsulent og har vært heltidsansatt i Radiumhospitalets Legater siden januar 2015. Hun har siden 2001 vært ansatt som sekretær ved Kompetansesenteret for gynekologisk onkologi og Avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet.
E-post: gry@radiumlegat.no