Radiumhospitalets legat til kreftforskning har som formål å yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet: grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen.

Kontonummer: 1607.45.02532


Radiumhospitalets legat til pasientformål har som formål å lette situasjonen for kreftpasienter som er til behandling ved Radiumhospitalet. Bidragene gis i form av tilskudd til den enkelte pasient eller til pårørende til denne, eller til fellestiltak til beste for alle eller grupper av pasienter. Dersom fellestiltakene også omfatter kreftpasienter til behandling ved andre lokasjoner/sykehus, vil bidrag også kunne omfatte disse.

Kontonummer: 1607.45.02540


Radiumhospitalets legat for hospitalformål har som formål å yte økonomisk støtte til generelle pasienttiltak, og velferdstiltak for personalet ved Det norske Radiumhospital. Generelle pasienttiltak inkluderer utsmykning av pasientrom og fellesarealer ved hospitalet.
Velferdstiltak for personalet inkluderer drift av personalhytter, samt kursvirksomhet for annet personale enn leger. Gaver fra takknemlige pasienter til personalet, poster og avdelinger på Radiumhospitalet forvaltes også av dette legatet.

Kontonummer: 1607.45.02559