Radiumhospitalets historie er et enestående vitnesbyrd om det norske folks giverglede og omsorg for dem som er rammet av kreft, gjennom gaver til bygninger, til forskning, diagnostikk, behandling og omsorg. Radiumhospitalet er gaven til hele det norske folk - fra hele det norske folk.
I 1913 sendte 14 fremsynte nordmenn ut et opprop for å samle inn penger til å bygge Radiumhospitalet, som et norsk, spesialisert kreftsenter.

I 1929 la Kong Haakon ned grunnstenen, og i 1932 åpnet han sykehusbygget, som fremdeles er i bruk. Radiumhospitalet ble et av verdens første spesialiserte kreftsykehus. Og innsamlingene fortsatte!

Storinnsamlingen i 1931, til innkjøp av radium, fikk inn penger "fra Vesterhavet til Kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand". Under "Den store Radiumdagen" den 9 juni, var det flere folk i Karl Johans gate enn på den 17 mai…

Innsamlingen til Radiumhospitalets trivselsanlegg med svømmebasseng, var landsomfattende. Trivselsanlegget er flittig brukt av både inneliggende og utskrevne pasienter.

En landsomfattende innsamlingsaksjon har også gitt muligheter til det nasjonale
Montebello-Senteret i Mesnali ved Lillehammer. Senteret er utviklet for å hjelpe pasientene og deres familier med å mestre livet etter kreftdiagnosen, og for å studere langtidsvirkninger etter kreft og kreftbehandling.

Kreft er en sykdomsgruppe som har eksistert, og spredt frykt, gjennom hele menneskehetens historie. Det er ikke minst derfor kreftsykdommene vekker slikt engasjement. Kreft rammer ikke bare ett organ, eller det familiemedlem som får sykdommen, men hele familien. Direkte eller indirekte. Sannsynligvis vil en av to menn, og en av tre kvinner, som blir født i dag, utvikle en kreftsykdom i løpet av sitt liv. I dag overlever to av tre sin kreftsykdom.

Radiumhospitalet, som redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen kalte "Norges beste merkevare", ut fra kjennskap og innhold, ville ikke ligget i fremste linje internasjonalt uten støtte fra ildsjeler over hele landet. Ildsjeler som bidrar direkte, eller gjennom Radiumhospitalets Legater, Radiumhospitalets Venner
(radiumhospitaletsvenner.no) eller Montebello Senteret (montebello-senteret.no).

Det er oppsiktsvekkende at Radiumhospitalet fremdeles klarer å konkurrere internasjonalt, når institusjonene hospitalet konkurerer med, og mot, er mer enn ti ganger så store. Og til tross for at hovedbygget i klinikken er umoderne og nærmest falleferdig.

Hvis ikke vi tar vare på institusjoner som Radiumhospitalet her i landet, så vil vi utvikle et todelt helsevesen før vi aner det. De med god råd vil søke hjelp i utlandet, mens de som ikke har råd til det vil må ta til takke med det nest beste, eller det tredje beste tilbudet når de får kreft. Måtte det aldri skje!