Hvem forvalter, styrer og kontrollerer Radiumhospitalets Legater?
Radiumhospitalets Legater er en selvstendig stiftelse med eget styre og egen ledelse. Legatene revideres av statsautorisert revisor, og kontrolleres også av det offentlige stiftelsestilsynet.


Revisor
Connexa Revisjon AS v/Ben Lauritzen (registrert revisor)
Idar Magne Holme, styreleder
Idar Magne Holme er magister i stats-
vitenskap. Holme har bl.a vært politisk sekretær/statssekretær i Departementet for utviklingshjelp i Familie- og forbrukerdepartementet og i Helse- og ansvarsdepartementet. Han har vært leder av Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten, førsteamanuensis og studieleder ved Høgskolen i Agder og Visiting Professor ved University of Minnesota. Han er nå adm. direktør for stiftelsen Diakonhjemmet og styreleder for stiftelsen Montebello-Senteret.
Peter C. Warren, styremedlem
Peter C. Warren er investeringsdirektør i Warren Capital AS, Oslo, og en av landets mest profilerte og erfarne fondsforvaltere. Han har tidligere vært Chief Dealer i Finansbanken, Senior Partner i Moorgate Ltd. og Børssekretær ved Oslo Børs.


Aksel O. Hillestad, styremedlem
Aksel O. Hillestad er advokat med møterett for Høyesterett og mangeårig partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Han driver nå egen praksis
i Oslo.