Vi støtter

Radiumhospitalets Legater støtter kreftforskningen på Radiumhospitalet og på Institutt for kreftforskning, som er en del av virksomheten på Montebello.
Typiske formål for støtten er moderne, kostbart forskningsutstyr som kan benyttes av mange forskergrupper, og som underbygger forskernes mulighet til å ligge i forskningsfronten internasjonalt.
- videre støtte til forskningsprosjekter og forskergrupper på forskjellige kreftområder, støtte til avslutning av forskeres doktorgradsarbeider for å bidra til å rekruttere kreftforskere for framtiden, og støtte til deltakelse på internasjonale forskningskonferanser for å dele og videreutvikle forskningsresultater mm.

Radiumhospitalets Legater gir økonomisk støtte til kreftpasienter i en vanskelig livssituasjon.
Radiumhospitalets Legater yter også økonomisk støtte til generelle pasienttiltak, inkludert utflukter, kulturarrangementer for pasienter og pårørende og utsmykking av pasientrom og fellesarealer.

Alle tildelinger fra Radiumhospitalets legater skjer etter søknad fra Kreftklinikken eller Institutt for kreftforskning i Oslo universitetssykehus.
Søknadene går tjenestevei i sykehuset, og vurderes av kompetente professorer i Radiumhospitalets Legaters stab før de eventuelt innvilges. Legatene har ikke eierskap til utstyr eller ansvar for driften -som er sykehusets.
Vi krever at det gis en populærviteneskapelig framstilling av alle prosjekter som det tildeles midler til, slik at disse kan omtales på en forståelig måte på våre nettsider.

Forskning ved Radiumhospitalet

Radiumhospitalets legater støtter de fleste forskerne og forskningsprosjektene ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus
Klikk på navnene og les om noen av dem her: