Pasient prøver operasjonsrobot

Per Morten Holen er blitt operert av en operasjonsrobot. Godt plassert inne i kontrollkonsollen fikk han prøve seg i kirurgens rolle.  - Veldig rart og helt fantastisk, var hans kommentar.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 10. mai 2019

Video: Ketil Jordan 

 


Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Gi din støtte til hospitallegatet.