Leder landets største kreftforskningsmiljø

Institutt for kreftforskning ved OUS leder en rekke kliniske intervensjonsstudier og utvikler biomarkører for mer individtilpasset behandling. I denne videoen forteller instituttleder Kjetil Taskén om betydningen av å kunne motta midler fra Radiumhospitalets legater, og om instituttets store prosjekt ImPRESS som skal finne behandling til pasienter hvor alt annet er forsøkt. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 24.03.2023
Video: Ketil Jordan 


Kjetil Tasken leder Institutt for kreftforskning, landets største kreftforskningsmiljø og Oslo Universitetssykehus største enkeltstående satsning på forskning. Mer enn 350 ansatte jobber til daglig i skjæringspunktet mellom grunnleggende og pasientrettet forskning. Instituttets mål er å frembringe ny kunnskap som kan bidra til bedre diagnostikk, behandling og livskvalitet for kreftpasienter. Et av instituttets satsningsområder er utvikling av presisjonsmedisin. Instituttet leder også en rekke kliniske intervensjonsstudier og utvikler biomarkører for mer individtilpasset behandling. 

Deres nye, internasjonale studie ImPRESS skal nå bidra til å utvikle behandlinger til pasienter det ikke finnes andre muligheter for. Arbeidet gjøres i samarbeid med en rekke kliniske miljøer tilknyttet OUS og inkluderer pasienter fra hele landet.

– Vi skal ha stor ydmykhet for det faktum at midlene vi får fra Legatene er gitt av vanlige mennesker og forventningen til at pengene blir brukt på en god måte, sier Taskén. 

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/