Tar kraftige grep for koronafritt Radiumhospital

I forbindelse med Covid19-pandemien har sykehusledelsen sagt at Radiumhospitalet skal være koronafritt. I praksis betyr det at ingen pasienter med koronaviruset skal være innlagt ved Norges ledende kreftsykehus.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: dd. måned 2020
Foto:: Ketil Jordan og Erling Sæthre-Hansen 

Oversiktsbilde Radiumhospitalet i Oslo. Foto tatt med drone i 2019.
Radiumhospitalet ligger på Montebello i Oslo

– Koronasmittede kreftpasienter vil bli overført til andre sykehus i OUS, sier klinikkleder for Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus Sigbjørn Smeland hvor Radiumhospitalet sorterer under.

– Samtidig har vi planer for å flytte aktivitet fra Ullevål til Radiumhospitalet fordi Ullevål vil bli brukt til behandling av Koronapasienter, forteller han.

– Pasientene på Radiumhospitalet vil merke endringer. Det er ikke lenger mulig å ha med seg ledsager og heller ikke besøkende inn i sykehuset. Dette gjøres for å beskytte våre utsatte kreftpasienter med nedsatt immunforsvar mest mulig.

Reduserer smitterisiko

Radiumhospitalet i Oslo er Norges ledende kreftsykehus og spiller en avgjørende rolle for landets totale krefttilbud. På sykehusområdet drives det både forskning og pasientbehandling.

Hva vil det innebære at Oslo Universitetssykehus har som mål å holde Radiumhospitalet Covid-19 fritt?

Det innebærer at vi kartlegger alle pasienter for symptomer på Covid-19 infeksjon før de kommer inn i sykehuset - også på Ullevål. Helt unntaksvis vil pasienter med smitte få behandling og pasienter som har behov for behandling vil bli overført til andre sykehus i OUS. Arbeidet for å holde Radiumhospitalet koronafritt er riktig grep og reduserer risiko for smitte i sykehuset, sier Smeland. For de kreftpasientene som har smitte, vil de bli overført til Ullevåls spesialiserte sengeposter som både varetar pasientene og hindrer videre spredning av viruset.

-Erfaringer fra andre land, inkludert Kina og Italia, har vist at smitte av pasientene i sykehus, har vært et stort problem. Samtidig må vi ikke utsette behandling unødvendig som følge av risiko for smitte. Det kan få  konsekvenser for pasientens prognose, sier han.

Smeland forteller at mange engstelige kreftpasienter nå uttrykker ønske om helst å få være hjemme. 

Fordi ventetid kan påvirke kreftpasienters prognose er dette en prioritert pasientgruppe i OUS. 

- Kreftpasienter er i risikogruppen for å få komplikasjoner om de blir smittet av koronaviruset og mange er nå veldig usikre. Om en pasient for eksempel ønsker å utsette en behandling, så er det et ønske sykehuset kan imøtekomme, sier Smeland. Samtidig er det viktig at de får sin kreftbehandling og ikke utsetter behandling unødvendig. Det er kreftsykdommen og ikke Covid-19 pandemien som truer våre pasienter mest, sier han.

Fordi ventetid kan påvirke kreftpasienters prognose er dette en prioritert pasientgruppe i OUS. Hvis vi for eksempel utsetter behandling som følge av risiko for smitte, kan det få konsekvenser for pasientens mulighet til å overleve, sier han.

Frykter mannskapsmangel 

Er det en fare for at ventetidene blir lengre eller at påbegynt behandling stopper opp?

- Alt i alt opprettholder Radiumhospitalet samme aktivitetsnivå til forskjell fra de andre hovedlokalitetene i OUS. Vi har i dag ikke ventetider på operasjon. Vi har derimot hatt et fall i den medikamentelle behandlingen siste to uker, og det er bekymringssfullt, sier han. Vi vet ikke helt årsaken, men dette er noe vi vil følge tett framover. Her er det viktig å vurdere alle pasienter individuelt, blant annet knytte det opp til kjente risikofaktorer for alvorlig forløp av Covid-19 infeksjon hos den enkelte pasient.

Hva kan vi forvente av behandlingstilbudet i tiden fremover?

Den største trusselen mot pasientbehandlingen er om mange ansatte må være hjemme på grunn av karantene eller sykdom, sier Smeland. Han mener man må være forberedt på at så mange som opp mot en tredel av de helsefaglig ansatte kan settes ut av spill som følge av karantene eller sykdom. Da vil det gå utover behandlingskapasiteten i sykehuset, men utviklingen siste uke tilsier at vi ikke vil få denne situasjonen i Norge.

Kreftforskning utsettes

Det foregår mye kreftforskning ved Radiumhospitalet og de andre sykehusene. Risikerer vi nå at viktige studier stopper opp?

– Forskningspersonell som ikke til vanlig jobber med pasienter, stiller nå opp i klinikken, noe vi er utrolig glad for at det har vært så stor vilje for. Samtidig er det ingen tvil om at det vil ha konsekvenser. Vi har allerede stoppet rekruttering av pasienter til kliniske studier og nye kliniske studier. Vi må se hvor høy pandemibølgen blir. Når vi er over toppen kan vi starte opp igjen. Vi må også være forberedt på at pandemien kommer til å vare en stund og viktig at vi ikke bremser for mye. sier klinikkdirektør Sigbjørn Smeland.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

illustration from Freepik. Singing nurse

Vil du bidra til fritidstilbudet ved Radiumhospitalet?

Fritidstilbudet ved Radiumhospitalet er mulig takket være Pasientlegatet. Vil du bidra til tiltak som letter tilværelsen for pasientene? Slik kan du donere:

Støtt legatet for pasient- og pårørendetiltak