Datavitenskap - spydspiss i utvikling av bedre kreftbehandling

Professor Tero Aittokallios forskningsgruppe på Radiumhospitalet OUS bruker avanserte metoder innen matematikk og informatikk. Målet er å finne et sett av gener som kan brukes til fortelle oss hvilken behandling som vil være best for pasienten.
 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 24.03.2023
Video: Ketil Jordan 


Institutt for kreftforskning har lenge hatt behov for en ny forskningsgruppeleder innen kreftgenetikk. Legatene bidro derfor i 2019 med midler for å rekruttere Aittokallio, fra universitetene i Helsinki og Turku. Den finske toppforskeren er nå på plass som gruppeleder ved Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet OUS. I tillegg har han 20% stilling som professor II ved Universitetet i Oslo. Støtten fra kreftforskningslegatet på 3.95 millioner kroner over tre år er en oppstartsbevilgning og skal gå til til forskerstillinger, investering og drift av en ny forskningsgruppe. 

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss