Medisinprofessor til Legatene

Etter et yrkesliv i pasientenes tjeneste har professor Steinar Aamdal gått av for aldersgrensen. Pensjonist blir han likevel ikke.
portrett Steinar Aamdal Radiumhospitalets Legater. Foto: Per Marius Didriksen
I Legatene skal Steinar Amdals dele oppdatert kunskap om hva som skjer i forskningsfronten.

Nylig startet 72- åringen i en deltidsstilling hos Radiumhospitalets Legater. Inntil han gikk av for aldersgrensen i vår ledet han Seksjon for klinisk kreftforskning ved Avdeling for kreftbehandling og bygget opp en forskergruppe for tidlig utprøvende kreftbehandling. I Legatene skal han bruke sin onkologiske kompetanse og internasjonale nettverk i arbeidet med å veilede pasienter og behandlere som kontakter Legatene om behandlingsmuligheter. 

– Legatenes funksjon er veldig viktig. De som henvender seg til Radiumhospitalets Legater skal bli gitt kompetente svar, sier han. 

Aamdal er også nøye på å understreke Legatenes betydning for kreftforskningen

Det er ingen gode grunner til at norske pasienter ikke skal få den beste behandlingen og kostnadene er i hvert fall ikke en av dem.

– Mange andre finansieringskilder til forskning er langt mer tungrodde. Vår fordel er at vi raskt kan steppe inn med støtte når det brenner. Et eksempel fra mitt eget arbeid er forskningsprosjektet CAR-T - behandling for barn med leukemi. CAR-T er en helt ny form for immunbehandling og et samarbeidsprosjekt med Barnemedisinsk avdeling på Rikshospitalet og Seksjon for utprøvende behandling på Radiumhospitalet. Hvis ikke Legatene hadde betalt for en studiesykepleier, er det ikke sikkert det hadde blitt til noe av prosjektet, sier han.

Utnytter kroppens eget immunsystem

Immunterapi har vært ett av Aamdals viktigste forskningsfelt. Metoden går ut på å utnytte kroppens eget immunsystem til bekjempe kreftsykdom. For mange pasienter betyr det mulighet til å leve lenger, for noen å bli helt kreftfri. 

Gjennom hele karrieren har han arbeidet for at norske pasienter skal få tilgang til nye metoder og medikamenter. I fjor fikk han Kreftforeningens hederspris for sitt engasjement. 

“Han har stått frem i media og på møter for å tale pasientenes sak. Han har vært – og er fortsatt - en tydelig forkjemper for at norske kreftpasienter skal få tilgang til medisiner som har effekt” het det i begrunnelsen.
 
– Jeg har alltid forsøkt å la pasientens ve og vel være ledestjernen i arbeidet mitt, ikke prisen på behandlingen. Vårt samfunnsoppdrag er å tilby den beste behandlingen til våre pasienter. Det er ingen gode grunner til at norske pasienter ikke skal få den beste behandlingen og kostnadene er i hvert fall ikke en av dem.

Måler er at på sikt å ha en vaksine for de fleste typer kreft

– Gjennom kliniske studier har pasienter med ulike kreftformer fått muligheten til å prøve helt siste behandlingene.

– Ikke alle nye behandlinger virker like godt, men vi vet at det å være med i en studie er bra for pasientene, nesten uavhengig om behandlingen som testes ut viser seg å virke eller ikke. Å være omgitt av det beste fagmiljøet og motta omsorg, nærhet og tett oppfølging gjør at studiepasienter lever lenger.

Vaksiner mot kreft

I dag anses immunterapi for å være en av de mest lovende retningene innen kreftbehandlingen. Slik har det ikke alltid vært. Som nyutdannet spesialist ble han advart mot å satse feltet. Aamdal var blant de første i landet som trodde på mulighetene med immunterapi. På 80-tallet trodde de fleste av kollegene hans at det var en karrieremessig blindvei. I dag regnes immunterapien som ett av de største fremskrittene innen kreftbehandlingen på mange år. Nesten alle kreftsykdommer har nå et innslag av immunterapi som en del av behandlingen.
I fremtiden vil det i følge Aamdal gjelde alle. 

– Målet er at vi på sikt skal klare å utvikle vaksiner for de fleste typer kreft, sier Aamdal.

Bygger bro mellom forskning og behandling

Samtidig som Aamdal jobber for Legatene skal han fortsette å bidra til å utvikle behandlinger innen immunterapi og å utvikle kreftvaksiner.

– Nærheten mellom forskningen på Institutt for kreftforskning og behandlingen av pasienter på Avdeling for kreftbehandling har gitt institusjonen en unik mulighet. Gjennom mange år er det blitt bygget opp en sterk kultur for brobygging mellom pasientbehandling, translasjonsforskning og utvikling av ny behandling i samarbeid med farma og Oslo Cancer Cluster. Å kunne ha en rolle i dette samarbeide er utrolig spennende, sier Steinar Aamdal.

 


Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Kreftlex er Norges mest detaljerte oppslagsverk om kreft. Legatene støtter Kreftlex slik at alle til enhver tid skal ha tilgang til informasjon om kreft.

www.kreftlex.no/.