Kreftpasienter skal registrere bivirkninger fra mobilen

Mobillapp skal lette kreftforskeres innsamling av pasientdata. Målet er å forhindre alvorlige bivirkninger av kreftbehandling. 
Alexander Fosså er svært glad for legatenes støtte til utviklingen av appen som skal gjøre det lettere å overvåke kreftpasienters helse.
Hodgkins sykdom, eller Hodgkins lymfom som det også kalles, er en krefttype som oppstår i lymfevevet. Overlevelsen for pasienter med Hodgkin sykdom har bedret seg betydelig de siste 50 år. Dette skyldes strålebehandling, effektive cellegiftregimer og bedre diagnostisering. 

I følge www.kreftlex.no opptrer Hodgkins sykdom hyppigst i aldersgruppene mellom 20 og 30 år og over 50 år. Overlege Alexander Fosså ved Lymfomseksjonen, Radiumhospitalet er en av landets fremste eksperter på lymfekreft.

Unge kreftpasienter

– Mange av pasientene er unge voksne som skal leve veldig lenge etter behandling for sykdommen, mange mer enn 25-30 år, forteller han. De fleste pasienter som dør med Hodgkins sykdom i dag dør ikke av sykdommen men av komplikasjoner av behandlingen. Det vil vi prøve å finne måter for å unngå.

Resten av livet

Fosså og kolleger deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid som jobber med å begrense skadelige bivirkninger av behandlingen. Studiene er langvarige og inkluderer store mengder pasientdata. Meningen er at registreringen av deltakernes helse skal foregå så lenge de lever.

De fleste pasienter som dør med Hodgkins sykdom i dag dør ikke av sykdommen men av komplikasjoner av behandlingen. Det vil vi prøve å finne måter for å unngå.

Fossås team har derfor tatt initiativ til å utvikle en app hvor pasientene kan legge inn informasjon om helsetilstanden sin. Prosjektet kalles “My Hodgkin, My Health” og skal gjøre det mulig for forskerne å effektivt kunne overvåke hver enkelt pasients helse samtidig som de også kan se mønstre i større pasientgrupper. 

Reisestøtte

I første runde vil utviklingsarbeidet med appen foregå hos samarbeidspartnere i Australia. Store avstander mellom spesialisttjenestene for behandling lymfom og oppfølging av pasienter har mye til felles med Norge.

– Et samarbeid om utvikling av kommunikasjonsverktøy for oppfølging av seneffekter av Hodgkins sykdom vil både komme pasienter i studier og andre pasienter til gode fordi det gjøre dem mindre avhengig av regelmessig oppmøte på sykehus, sier Fosså.

– Vi er veldig takknemlig for at Legatene har bidratt med reisestøtte som gir oss mulighet til å etablere et tettere samarbeid mellom forskerne og firmaets utviklere for å få appen tilpasset norske krav, sier Alexander Fosså. 


Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Kreftlex er Norges mest detaljerte oppslagsverk om kreft. Legatene støtter Kreftlex slik at alle til enhver tid skal ha tilgang til informasjon om kreft.

www.kreftlex.no/.