Ny diamantsag til patologene

- Tusen takk for midler til ny diamantsag til Avdeling for patologi på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus!
Marius Lund-Iversen og Bodil Bjerkehagen takker Legatene.

"Tusen takk for midler til ny diamantsag til Avd. for patologi på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus! Sagen er nå levert og installert på avdelingen i OCCI-byggets 4. etasje på Radiumhospitalet.

Dette har medført at vår gamle sag nå er erstattet med en moderne diamantsag designet for medisinsk bruk. Det blir lettere å lage tynne og jevnere snitt slik at utkalkning vil gå på kortere tid og vi trenger heller ikke å trimme snittene etterpå. Dette vil gi en raskere fremføring og kvaliteten vil øke og svartiden blir redusert. Ved behandling av pasienter med noen typer bensarkom skal histologisk kjemoterapirespons vurderes på operasjonspreparatene på en rekke snitt og kvaliteten på dette arbeid vil bli bedret.

Vi kan nå gjennom at den nye sagen er en diamantsag, også sage bensement, metall og implanterte proteser som kan forekomme i benpreparatene. Det var ikke mulig tidligere.

Ved Radiumhospitalet har vi et flerregionalt ansvar for bensarkomer og behandler ¾ av bensarkomene i Norge. Forskningsaktivitet er og har vært en naturlig og viktig del av vårt arbeid. Kvaliteten på forskningen vil øke da vi får håndtert bensarkomene på en bedre måte med mindre påvirkning av kjemikalier. I dag er molekylær patologi en sentral del av flere forskningsprosjekt og denne type spesialundersøkelser vil bli understøttet når vi nå har tatt den nye sagen i bruk.

Med vennlig hilsen Dr Bodil Bjerkehagen Seksjonsleder, Avd. for patologi, Radiumhospitalet, Oslo"


Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Kreftlex er Norges mest detaljerte oppslagsverk om kreft. Legatene støtter Kreftlex slik at alle til enhver tid skal ha tilgang til informasjon om kreft.

www.kreftlex.no/.