Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Byggestart for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet


Byggingen av et protonsenter og nytt pasientbygg på Radiumhospitalet er et nasjonalt løft for kreftomsorgen, sa finansminister Siv Jensen under en markering av byggestart.

Tekst og foto: Kari Andresen 
Sist revidert: 24. mai 2019

Leter etter metoder for å hindre kreftspredning


Kreftceller kan forandre fasong, bryte ned barrierer og krype gjennom tynne åpninger i kroppen. Nå slår norske og franske kreftforskere seg sammen for å finne metoder som kan ødelegger kreftcellenes «armer».   

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 13. mai 2019
Foto: Ketil Jordan 

Robotkirurgidagen: Velkomstfest for ny operasjonsrobot


Ansatte sto i kø for å prøve den nyeste modellen av den berømte operasjonsroboten Da Vinci X under Robotkirurgidagen på Radiumhospitalet.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 09. mai 2019

Video: Ketil Jordan 

Tidligere E-sjef Kjell Grandhagen er død


Det er med sorg og takknemlighet Radiumhospitalets legater mottar meldingen om Kjell Grandhagens død. Generalløytnantens åpenhet om beinmargskreften, og de kliniske studiene han valgte å delta i, har hatt stor betydning for vanlige menneskers forståelse for kreftforskning, og hva som må til for å finne bedre behandlingsmetoder for pasienter i fremtiden. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 07. mai 2018

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet