Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Tropé-møte samler fagekspertise på gynekologisk kreft for 10. gang


Kampen mot kreft skal være en internasjonal fellesinnsats. Årets Tropé-møte er et samarbeid mellom Memorial Sloan Kettering kreftsenter i USA og fagekspertise ved OUS, Radiumhospitalet.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15. november 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Finner veien med Kreftkompasset


-Når pasienter begynner med kreftbehandlingen tenker mange at de bare skal sette livet sitt på pause, for så å ta fatt der de slapp etterpå. Når de oppdager at det ikke går, så kan livet oppleves som veldig vanskelig.Det forteller Lotta Våde, sykepleier med mer enn tjue års erfaring fra Radiumhospitalet

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 24. okt 2019

Foto og Video: Ketil Jordan 

I forskningsfront med dreperceller


Radiumhospitalets legater har lenge vært opptatt av immunterapi og mulighetene behandlingsmetoden gir kreftpasienter. En av forskerne vi har valgt å satse på er Kalle Malmberg og hans dreperceller.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 6. sept. 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Nye bevilgninger til kreftforskning ved Radiumhospitalet


Radiumhospitalets legat for kreftforskning skal yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet. Legatene har denne våren bevilget midler til flere store forskningsprosjekter og viktig forskningsutstyr. Bidragene skal hjelpe til med å holde kreftforskning- og behandling ved Radiumhospitalet på internasjonalt toppnivå. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 13. mai 2019
Foto: Ketil Jordan 

 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet