Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Artikkel i Science


I en artikkel i det prestisjetunge fagtidsskriftet "Science" har Sigrid S. Skånland  vært med på å bevise at BTK-degradering kan oppnås i mennesker.

Årets forsker 2023 ved Institutt for kreftforskning


Sigrid Skånland er "Årets forsker" ved Institutt for kreftforskning på Oslo universitetssykehus. Prisen på kr 100.000,- finansieres av Radiumhospitalets Legater. 

Universitetet i Oslo Innovasjonspris 2023


Vi gratulerer Kjetil Taskén med Universitet i Oslo Innovasjonspris 2023.

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2023


Vi gratulerer professor Åslaug Helland som i mai 2023 mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris fra Kreftforeningen.

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Kreftpasienter trenger mer enn behandling

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskning i verdensklasse

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Les mer om prosjekter legatene støtter