Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene støtter disse prosjektene

Starter opp pasientstudie på tarmkreftpasienter med spredning


I en studie fra 2003 ble immuntoksinet MOC-31PE testet ut på tarmkreftpasienter med spredning til leveren. Resultatet var svært lovende, men da var det sjeldne antistoffet oppbrukt.   

 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 19.06.2020
Foto: Ketil Jordan 

Kreftforskning under koronakrisen


- Helsemyndigheter over hele verden har sagt at kreftpasienter er i en risikogruppe og mange er redde nå, sier Kreftklinikkens nye forskningsleder Åslaug Helland. Hun er likevel optimistisk.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15. april 2020
Foto og video: Ketil Jordan 

Tar kraftige grep for koronafritt Radiumhospital


I forbindelse med Covid19-pandemien har sykehusledelsen sagt at Radiumhospitalet skal være koronafritt. I praksis betyr det at ingen pasienter med koronaviruset skal være innlagt ved Norges ledende kreftsykehus.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: dd. måned 2020
Foto:: Ketil Jordan og Erling Sæthre-Hansen 

Internasjonalt samarbeid på tarmkreftforskning


– En av de største utfordringene i dagens tarmkreftforskning er å utvikle metoder som kan finne de pasientene som kan ha nytte av behandling. Det sier professor David Kerr ved Universitetet i Oxford, en av verdens fremste eksperter på kreft i tykk- og endetarm. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 18. mars 2020
Foto: Manohar Pradhan
Video: Ketil Jordan

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet