Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver

fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Tropé-møtet: Internasjonal ekspertise på gynkreft møttes på Radiumhospitalet


 -Tropè-møte er kanskje det viktigste seminaret som holdes på fagområdet gynekologisk kreft i Skandinavia. Det sier Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft, OUS.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 9. desember 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Nobelprisvinner Jim Allison på norgesbesøk


Nobelprisvinner Jim Allisons innledningsforedrag om immunterapi trakk ekspertise fra alle områder av kreftfeltet under årets Onkologisk Forum 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 26. nov 2019
Foto og video: Ketil Jordan

Skoleelever fikk besøk av nobelprisvinner i medisin


- Stol på dere selv, var rådet elevene på forskerlinjen ved Ullern videregående skole fikk da Jim Allison, nobelprisvinner i medisin i 2018 kom på besøk til klasserommet. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 19. november 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Tropé-møtet samler fagekspertise på gynekologisk kreft for 10. gang


Kampen mot kreft skal være en internasjonal fellesinnsats. Årets Tropé-møte er et samarbeid mellom Memorial Sloan Kettering kreftsenter i USA og fagekspertise ved OUS, Radiumhospitalet.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15. november 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet