Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Tar kraftige grep for koronafritt Radiumhospital


I forbindelse med Covid19-pandemien har sykehusledelsen sagt at Radiumhospitalet skal være koronafritt. I praksis betyr det at ingen pasienter med koronaviruset skal være innlagt ved Norges ledende kreftsykehus.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 02. april 2020
Foto: Ketil Jordan og Erling Sæthre-Hansen 

Internasjonalt samarbeid på tarmkreftforskning


– En av de største utfordringene i dagens tarmkreftforskning er å utvikle metoder som kan finne de pasientene som kan ha nytte av behandling. Det sier professor David Kerr ved Universitetet i Oxford, en av verdens fremste eksperter på kreft i tykk- og endetarm. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 18. mars 2020
Foto: Manohar Pradhan
Video: Ketil Jordan

Legatene støtter pasientrettet podcast om kreft


Podcast er et relativt nytt medium som hadde sitt gjennombrudd for 5-6 år siden. Siden den tid har stadig flere oppdaget gleden i å kunne laste ned egenvalgte programmer og lytte til dem når og hvor man vil. Radiumhospitalets legater har nå støttet Kreftkompassets podcast med midler til produksjon av 10 programmer.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 17. feb 2020
Video: Ketil Jordan 

Kreftlex.no lanserer egne opptreningsvideoer


Mange pasienter med sarkomkreft gjennomgår store kirurgiske inngrep. Trening og fysioterapi er en viktig del av rehabiliteringen. Nå har Kreftlex.no laget en serie med opptreningsvideoer.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 14. feb 2020
Foto: Ketil Jordan 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet