Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Leder landets største kreftforskningsmiljø


Institutt for kreftforskning ved OUS leder en rekke kliniske intervensjonsstudier og utvikler biomarkører for mer individtilpasset behandling. I denne videoen forteller instituttleder Kjetil Taskén om betydningen av å kunne motta midler fra Radiumhospitalets legater, og om instituttets store prosjekt ImPRESS som skal finne behandling til pasienter hvor alt annet er forsøkt. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 25.09.2020
Video: Ketil Jordan 

Hva er Kreftlex.no?


Kreftlex.no er en forenklet utgave av det mer fagrettede oppslagsverket Oncolex.no. Med et enkelt språk beskrives alle krefttyper, utredning, behandling og overlevelse. Kreftlex.no produseres av spesialistmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og finansieres av Radiumhospitalets legater. En av bidragsyterne er Anna K. Winge-Main, spesialist på krefttypen melanom.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 28.08.2020
Video: Ketil Jordan 

Starter opp pasientstudie på tarmkreftpasienter med spredning


I en studie fra 2003 ble immuntoksinet MOC-31PE testet ut på tarmkreftpasienter med spredning til leveren. Resultatet var svært lovende, men da var det sjeldne antistoffet oppbrukt.   

 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 19.06.2020
Foto: Ketil Jordan 

Kreftforskning under koronakrisen


- Helsemyndigheter over hele verden har sagt at kreftpasienter er i en risikogruppe og mange er redde nå, sier Kreftklinikkens nye forskningsleder Åslaug Helland. Hun er likevel optimistisk.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15. april 2020
Foto og video: Ketil Jordan 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet