Radiumhospitalets legater er en stiftelse bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver

fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte Radiumhospitalets arbeid i kampen mot kreft.

Legatene gjør det mulig

Kreftlex.no lanserer egne opptreningsvideoer


Mange pasienter med sarkomkreft gjennomgår store kirurgiske inngrep. Trening og fysioterapi er en viktig del av rehabiliteringen. Nå har Kreftlex.no laget en serie med opptreningsvideoer.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 14. feb 2020
Foto: Ketil Jordan 

Tropé-møtet: Internasjonal ekspertise på gynkreft møttes på Radiumhospitalet


 -Tropè-møte er kanskje det viktigste seminaret som holdes på fagområdet gynekologisk kreft i Skandinavia. Det sier Erik Rokkones, avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft, OUS.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 9. desember 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Nobelprisvinner Jim Allison på norgesbesøk


Nobelprisvinner Jim Allisons innledningsforedrag om immunterapi trakk ekspertise fra alle områder av kreftfeltet under årets Onkologisk Forum 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 26. nov 2019
Foto og video: Ketil Jordan

Skoleelever fikk besøk av nobelprisvinner i medisin


- Stol på dere selv, var rådet elevene på forskerlinjen ved Ullern videregående skole fikk da Jim Allison, nobelprisvinner i medisin i 2018 kom på besøk til klasserommet. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 19. november 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Flere formål for legatene

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker at Radiumhospitalet også i fremtiden skal kunne forsvare sin plass i fremste internasjonale rekker i kampen mot kreft. Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen.

Radiumhospitalets Legater omfatter tre gavelegater, med hvert sitt formålsområde:

Hospitallegatet

Radiumhospitalet er et anerkjent navn innen både nasjonal og internasjonal kreftbehandling og -forskning.

Se hvordan du kan støtte hospitalet

Pasientlegatet

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet, og deres pårørende, skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset.

Se hvordan du kan støtte tiltak for pasienter

Forskningslegatet

Radiumhospitalets legater støtter mange av de fremste kreftforskerne i Norge. De fleste er tilknyttet Radiumhospitalet og oppnår resultater på internasjonalt nivå.

Se hvordan du kan støtte kreftforskningen

Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet