Om oss

Før eller siden vil noen i hver eneste norske familie rammes av kreft. Da kan din støtte til Radiumhospitalets legater være livsviktig. Vi støtter både lovende og etablerte forskere slik at de kan lære av de beste innen kreftdiagnostikk, kreftbehandling og forskning. Støtten kan gå til reise, opphold eller utgifter i forbindelse med selve forskningen. Ved å være en del av et internasjonalt ledende nettverk kan Radiumhospitalets leger og forskere ligge i front i kampen mot kreft. 

Radiumhospitalets legat til kreftforskning har som formål å yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet: 

grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen.

Kontonummer: 1607.45.02532

Radiumhospitalets legat til pasientformål har som formål å lette situasjonen for kreftpasienter som er til behandling ved Radiumhospitalet. Bidragene gis i form av tilskudd til den enkelte pasient eller til pårørende til denne, eller til fellestiltak til beste for alle eller grupper av pasienter. Dersom fellestiltakene også omfatter kreftpasienter til behandling ved andre lokasjoner/sykehus, vil bidrag også kunne omfatte disse.

Kontonummer: 1607.45.02540

Radiumhospitalets legat for hospitalformål har som formål å yte økonomisk støtte til generelle pasienttiltak, og velferdstiltak for personalet ved Det norske Radiumhospital. Generelle pasienttiltak inkluderer utsmykning av pasientrom og fellesarealer ved hospitalet.

Velferdstiltak for personalet inkluderer drift av personalhytter, samt kursvirksomhet for annet personale enn leger. Gaver fra takknemlige pasienter til personalet, poster og avdelinger på Radiumhospitalet forvaltes også av dette legatet.

Kontonummer: 1607.45.02559

 

Radiumhospitalets Legater er en selvstendig stiftelse med eget styre og egen ledelse. Legatene revideres av statsautorisert revisor, og kontrolleres også av det offentlige stiftelsestilsynet.

Revisor:
Connexa Revisjon AS v/Ben Lauritzen (registrert revisor)

Aksel_O_Hillestad

Aksel O. Hillestad

Aksel O. Hillestad er advokat med møterett for Høyesterett og mangeårig partner i Arntzen de Besche Advokatfirma. Han driver nå egen praksis i Oslo.

Idar_Magne_Holme

Idar Magne Holme

Idar Magne Holme er magister i stats-vitenskap. Holme har bl.a vært politisk sekretær/statssekretær i Departementet for utviklingshjelp i Familie- og forbrukerdepartementet og i Helse- og ansvarsdepartementet. Han har vært leder av Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten, førsteamanuensis og studieleder ved Høgskolen i Agder og Visiting Professor ved University of Minnesota. Han er nå adm. direktør for stiftelsen Diakonhjemmet og styreleder for stiftelsen Montebello-Senteret.

Peter_Warren

Peter C. Warren

Peter C. Warren er investeringsdirektør i Warren Capital AS, Oslo, og en av landets mest profilerte og erfarne fondsforvaltere. Han har tidligere vært Chief Dealer i Finansbanken, Senior Partner i Moorgate Ltd. og Børssekretær ved Oslo Børs.

Radiumhospitalets historie er et enestående vitnesbyrd om det norske folks giverglede og omsorg for dem som er rammet av kreft, gjennom gaver til bygninger, til forskning, diagnostikk, behandling og omsorg. Radiumhospitalet er gaven til hele det norske folk - fra hele det norske folk.

I 1913 sendte 14 fremsynte nordmenn ut et opprop for å samle inn penger til å bygge Radiumhospitalet, som et norsk, spesialisert kreftsenter.

I 1929 la Kong Haakon ned grunnstenen, og i 1932 åpnet han sykehusbygget, som fremdeles er i bruk. Radiumhospitalet ble et av verdens første spesialiserte kreftsykehus. Og innsamlingene fortsatte!

Storinnsamlingen i 1931, til innkjøp av radium, fikk inn penger "fra Vesterhavet til Kjølens rand, fra Nordishavet til Kristiansand". Under "Den store Radiumdagen" den 9 juni, var det flere folk i Karl Johans gate enn på den 17 mai…

Innsamlingen til Radiumhospitalets trivselsanlegg med svømmebasseng, var landsomfattende. Trivselsanlegget er flittig brukt av både inneliggende og utskrevne pasienter.

En landsomfattende innsamlingsaksjon har også gitt muligheter til det nasjonale Montebello-Senteret i Mesnali ved Lillehammer. Senteret er utviklet for å hjelpe pasientene og deres familier med å mestre livet etter kreftdiagnosen, og for å studere langtidsvirkninger etter kreft og kreftbehandling.

Kreft er en sykdomsgruppe som har eksistert, og spredt frykt, gjennom hele menneskehetens historie. Det er ikke minst derfor kreftsykdommene vekker slikt engasjement. Sannsynligvis vil en av to menn, og en av tre kvinner, som blir født i dag, utvikle en kreftsykdom i løpet av sitt liv. I dag overlever to av tre sin kreftsykdom.

Radiumhospitalet, som redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen kalte "Norges beste merkevare", ut fra kjennskap og innhold, ville ikke ligget i fremste linje internasjonalt uten støtte fra ildsjeler over hele landet. Ildsjeler som bidrar direkte, eller gjennom Radiumhospitalets Legater, Radiumhospitalets Venner eller Montebello Senteret.

Det er oppsiktsvekkende at Radiumhospitalet fremdeles klarer å konkurrere internasjonalt, når institusjonene hospitalet konkurerer med, og mot, er mer enn ti ganger så store. Og til tross for at hovedbygget i klinikken er umoderne og nærmest falleferdig.

Hvis ikke vi tar vare på institusjoner som Radiumhospitalet her i landet, så vil vi utvikle et todelt helsevesen før vi aner det. De med god råd vil søke hjelp i utlandet, mens de som ikke har råd til det vil må ta til takke med det nest beste, eller det tredje beste tilbudet når de får kreft. Måtte det aldri skje!


Foto fra Oslobilder.no, fotograf Anders Beer Wilse, 1934

Telefonnummer:

22 93 54 63 (direkte)

22 93 40 00 (sentralbord)

Postadresse:

Postboks 63, Smestad

0309 Oslo

Besøksadresse:

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

4. etg, F-bygget

E-post: post@radiumlegat.no

Radiumhospitalets legat til kreftforskning: Kontonummer: 1607.45.02532

Radiumhospitalets legat til pasientformål:  Kontonummer: 1607.45.02540

Radiumhospitalets legat for hospitalformålKontonummer: 1607.45.02559

 

 

Jan_Vincents_Johannessen

Jan Vincents Johannessen

Direktør/daglig leder

Jan Vincents Johannessen, Prof. Dr. med. Dr.h.c var administrerende direktør for Radiumhospitalet 1983-2005, og tidligere styreleder i Landsforeningen mot Kreft, Nordisk Kreftunion, Kreftregisteret og Nationaltheatret. Han er nå direktør for stiftelsen Montebello-Senteret. Han har en rekke utmerkelser, priser, æres-professorater og dekorasjoner, og er utnevnt til kommandør av Sankt Olavs Orden for mangesidig samfunnsgavnlig virke.

Send E-post
Karl_Erik_Giercksky

Karl-Erik Giercksky

Spesialrådgiver Klinikk

Karl-Erik Giercksky er kirurg og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Tidligere ledet han kirurgisk avdeling ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Janine_Schultz

Janine Schultz

Økonomikonsulent

Janine Schultz har bakgrunn innen regnskap fra Norsk Helse- og Sosialforbund. Hun begynte i Radiumhospitalets regnskapsavdeling i 2001, og har fra 2006 vært heltidsansatt i Radiumhospitalets Legater.

Send E-post
Gry_Seppola

Gry Seppola

Adm.konsulent

Gry Seppola er adm.konsulent og har vært heltidsansatt i Radiumhospitalets Legater siden januar 2015. Hun har siden 2001 vært ansatt som sekretær ved Kompetansesenteret for gynekologisk onkologi og Avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet.

Send E-post
Oystein_Solheim_Lien

Øystein Solheim Lien

Spesialrådgiver adm. og finans

Øystein Solheim Lien, cand. polit har vært underdirektør og spesialrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og spesialrådgiver og prosjektkoordinator i Statskonsult. Han er nå spesialrådgiver i Direktørens stab ved Oslo universitetssykehus HF.

Send E-post
Moya_Berli

Moya Berli

Spesialrådgiver

Moya Berli er International Facilitator ved Norwegian Cancer Consortium, og jobber i tillegg deltid som spesialrådgiver ved Radiumhospitalet Legater.

Send E-post