Losjebrødre med generøst bidrag til forskning

– Vi er jo voksne gutter da. Det er mennesker i losjen som lever med prostatakreft og de som har dødd av sykdommen, sier styreleder Svein G. Madsen i Den norske druideorden  (FGDO) om sitt sterke engasjement. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 7. november 2018

Druide-ordenen overrekker gavebrev til Radiumhospitalets Legater, 2017. Foto: Per Marius Didriksen
Fra venstre RSEE Geir Tolvsrud fra Den norske Druideorden (FGDO), direktør i Radiumhospitalets legater Jan Vincents Johannessen, spesialrådgiver i legatene Karl-Erik Giercksky og styreleder i FGDO Svein G. Madsen.

I følge Kreftlex får 4900 norske menn prostatakreft hvert år, noe som gjør den til den hyppigste kreftformen hos menn. Brødreordenen med en snittalder på 60 år, har i år donert 200 000 kroner til forskning på prostatakreft via Radiumhospitalets legater. Så engasjert i saken er medlemmene at de har donasjoner til legatene skrevet i vedtektene sine. Over de siste sju årene har brødrene gitt til sammen 850 000 kroner til formålet.

Direktør for Radiumhospitalets legater Jan Vincents Johannesen er svært takknemlig for losjebrødrenes generøse bidrag.

Ordenen er politisk og religiøs nøytral og har som overordnet mål er å virke for menneskenes ideelle utvikling og å arbeide for et verdensomspennende vennskap bygget på rettferdighet, velgjørenhet og broderkjærlighet. Begrepet druide er keltisk og er betegnelsen på den gamle kulturens prester, lærere og leger.

– Kort sagt skal vi bidra til menneskelig utvikling, sier Madsen.

Radiumhospitalets legat til forskning har som formål å yte økonomisk støtte til Radiumhospitalets forskning innen kreftområdet. Vi støtter grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen. 

–  Vi setter stor pris på gaven fra Den norske Druideorden og vil sørge for at pengene går til forskning på prostatakreft, sier direktør for Radiumhospitalets legater Jan Vincents Johannessen.

 

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/