Legatene finansierer Kreftlex

Fra 2018 vil Radiumhospitalets Legater fullfinansiere driften av det nettbaserte oppslagsverket Kreftlex.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 18.01.2023
Foto og video: Ketil Jordan 

Illustrasjonsfoto Kreftlex - et nettbasert oppslagsverk om kreft.
Pasienter og pårørende kan gratis finne informasjon i Kreftlex. Informasjon som er saklig og faglig begrunnet.

Kreftlex er først og fremst laget for mennesker uten medisinsk bakgrunn. Det bruker vanlige ord og uttrykk, og egenutviklede bilder og tredimensjonale animasjoner. Siden lanseringen for tre år siden har nettstedet hatt over en million besøk, og antallet brukere som søker oppdatert informasjon om kreft øker raskt.

Legatene har nå valgt å fullfinansiere Kreftlex - som er utviklet, og holdes ved like, av Institutt for kreftgenetikk og informatikk ved Radiumhospitalet i Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med landets fremste spesialister innen kreftområdet.

Behovet for kreftinformasjon er stort

I Norge vil 1 av 3 få kreft. Mer enn 30 000 hvert år. Mer enn 240 000 nordmenn lever i dag med en kreftsykdom. Direktør for Legatene Jan Vincents Johannessen er svært fornøyd med det inngåtte samarbeidet.

– Når en rammes av kreft så er det ikke bare et organ som rammes, eller en pasient. Hele familien, og også vennekretsen, får sykdommen nær innpå livet. Så godt som hver eneste familie får livet snudd på hodet på grunn av kreftsykdommene, sier han.

– Samtalene mellom kreftpasient og lege blir mer meningsfylt når pasienten er oppdatert.
- Jan Vincents Johannessen

– Vi som arbeider i Radiumhospitalets Legater snakker nesten hver dag med kreftrammede og deres familier. Vi opplever det nærmest uendelige behovet for saklig informasjon i en verden hvor vi alle oversvømmes av informasjon, fra internett, aviser og ukeblad. Av og til er informasjonen riktig. Ofte er den det ikke.

Han forteller at diagnosen som regel kommer som et sjokk. Spørsmålene tårner seg opp: Hvorfor meg? Vil jeg dø av sykdommen? Hvilken behandling bør jeg ta? Hvor finner jeg de mest avanserte behandlingsmiljøene? Hvordan er utsiktene til å bli helbredet?

Johannessen påpeker at helsepersonellets hverdag blir travlere og travlere, og mye av informasjonen pasienten og de nærmeste får kan være for knapp, og også vanskelig å forstå.

Kunnskap løfter samtalene

– Samtalene mellom kreftpasient og lege blir mer meningsfylt når pasienten er oppdatert.

Å bruke Kreftlex er gratis, i likhet med alle tjenestene til Radiumhospitalets Legater. Utgiverne har ingen kommersielle interesser, og brukerne av oppslagsverket trenger ikke å oppgi personlig informasjon.

– Radiumhospitalets Legater er opprettet for pasientene , sier Johannessen. Vi tar ikke betalt for våre råd og tjenester, men driver vår virksomhet takket være frivillige gaver fra det norske folk. Utviklingen innen kreftdiagnostikk, behandling og forskning går fremover med stormskritt. Derfor er det viktig at våre beste, og mest oppdaterte, fagfolk holder Kreftlex løpende ved like, slik at de som bruker oppslagsverket kan være sikre på at den informasjonen som gis er helt i den internasjonale frontlinjen.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/