Kreftlex jubileum

Kreftlex.no retter seg mot pasienter og pårørende og dekker alle krefttyper. På Verdens kreftdag 4. februar fyller oppslagsverket fem år.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 01. februar 2018
Illustrasjon: Marian Seiergren

illustrasjon Kreftlex 5 år, large
Kreftlex.no 5-årsjubileum vil markeres i pasientlobbyen på Radiumhospitalet, OUS.

Innholdet i Kreftlex.no består av informasjonstekster, bilder og videoer og produseres av ekspertmiljøet ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus. I 2018 tok Radiumhospitalets legater ansvaret for finansieringen. 

– Vi som arbeider i Radiumhospitalets Legater snakker nesten hver dag med kreftrammede og deres familier og ser et nærmest uendelig behov for saklig informasjon, sier Legatenes direktør Jan Vincents Johannessen som begrunner investeringen slik:

Uendelig informasjonsbehov

– Radiumhospitalets Legater er opprettet for pasientene. Vi tar ikke betalt for våre råd og tjenester, men driver virksomheten takket være frivillige gaver fra det norske folk. Derfor er det viktig at våre beste, og mest oppdaterte, fagfolk holder Kreftlex.no løpende ved like, så brukerne kan være sikre på at den informasjonen som gis er i den internasjonale frontlinjen.

Det var professor og instituttleder Håvard E. Danielsen ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk som tok initiativtaker til opprettelsen av det nettbaserte oppslagsverket. Her holder også redaksjonen som holder oppslagsverket oppdatert til. Professoren fikk ideen til et leksikon for folk flest etter å ha sett at oppslagsverket Oncolex.no for helsepersonell også ble brukt av mange som ikke var helsepersonell. Dermed kom ideen om å lage en popularisert og forenklet utgave for pasienter og pårørende. 

Vi vet at all informasjon på Kreftlex.no er riktig og kvalitetssikret, og at vi trygt kan vi fylle vår app med oppdatert informasjon derfra.

Yngre søker symptomer

Kreftlex.no brukes i dag av voksne i alle aldre. Fordelingen mellom menn og kvinner er relativt lik, med en viss overvekt av kvinner. Sidene om vanligste kreftdiagnosene får flest besøkende, men også omtaler av sjeldnere diagnoser er godt besøkt. Ikke overraskende søker yngre voksne mest på symptomer. I takt med forekomsten av kreft, blir de eldre brukergruppene mer berørt og får behov for mer inngående info./p>

Brukes i ny pasient-app

Nå skal informasjon pasientforeningen Sarkomer bruke informasjon fra Kreftlex.no i sin nyutviklede pasientinformasjons-app for å sikre at medlemmene får riktig informasjon om  diagnose og behandling. 

- Kreftlex.no har vært helt avgjørende for oss i denne prosessen, sier primus motor bak prosjektet Lotta Våde. Vi vet at all informasjon på Kreftlex.no er riktig og kvalitetssikret, og at vi trygt kan vi fylle vår app med oppdatert informasjon derfra, sier Våde. 

Feiringen av selve dagen skjer som seg hør og bør sammen med pasienter og pårørende i pasientlobbyen på Radiumhospitalet, OUS i tidsrommet 10.00-15.00.

 
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/