Byggestart for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Byggingen av et protonsenter og nytt pasientbygg på Radiumhospitalet er et nasjonalt løft for kreftomsorgen, sa finansminister Siv Jensen under en markering av byggestart.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 14.03.2023
Foto og video: Ketil Jordan 

Tommel opp for Radiumhospitalet: Halvor Sønstebø, Sylvia Brustad, leder for Kreftklinikken Sigbjørn Smeland, sykehusdirektør Bjørn Erikstein, direktør for Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus, finansminister Siv Jensen, Arthur Buchardt, direktør for legatene Jan Vincents Johannesen og Gerhard Heiberg.

 – Nå er reisen mot et nytt Radiumhospital endelig i gang. Gamle og forfalne bygninger skal erstattes med et nytt og moderne klinikkbygg. Det fortjener pasienter og pårørende, sa finansministeren til de fremmøtte under markeringen torsdag 23. mai. 

Det var Radiumhospitalets Venners styre med finansmann og tidligere pasient Arthur Buchardt som sto bak arrangementet.Tilstede var også sykehusdirektør Bjørn Eirikstein og leder for kreftklinikken Sigbjørn Smeland. Innen 2023 skal det bygges to nye bygg på Radiumhospitalet, ett klinikkbygg som delvis skal erstatte dagens bygg og ett protonsenter som skal protonterapi (stråling) til pasienter som i dag må reise til utlandet for å få denne behandlingen.

Stadig flere kreftpasienter

– Bygningene ved Oslo universitetssykehus er til dels i elendig forfatning, og det er viktig at vi nå kommer i gang med å bygge nytt. Det fortjener pasienter, pårørende og ansatte, sa Jensen.

Også administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Hør-Øst uttrykte glede over at byggearbeidet endelig er startet.

– Kreftpasientene er en økende gruppe. I løpet av de neste femten årene regner vi med at den vil vokse med en tredjedel. Det er derfor bra at vi starter byggingen her på Radiumhospitalet. 

– Bygningene ved Oslo universitetssykehus er til dels i elendig forfatning, og det er viktig at vi nå kommer i gang med å bygge nytt. Det fortjener pasienter, pårørende og ansatte. Finansminister Siv Jensen

Det nye anlegget er en del av en større satsing på sykehusbygg i Oslo. Regionfunksjoner innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapi for Helse Sør-Øst samles dermed på Radiumhospitalet ved å flytte funksjoner som i dag er på Ullevål, over til Radiumhospitalet. Det vil blant annet gjelde behandling av mage-tarmkreft, testikkelkreft og lungekreft.

Lofthus understreket OUS den sterke posisjonen Radiumhospitalet og Oslo universitetssykehus har i internasjonal sammenheng, blant annet som et såkalt Comprehensive Cancer Center.

– Et nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet vil bidra til å bevare institusjonens høye status og understøtte arbeidet med å videreutvikle behandlingstilbudet til kreftpasientene i Helse Sør-Øst og i hele Norge, sa Lofthus. 

Fakta om nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet:

Innhold: Sengeposter, operasjonsstuer, poliklinikk/dagbehandling og bildediagnostikk
Areal: Cirka 33 000 kvadratmeter 
Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner 

Protonsenteret

Innhold: Tre behandlingsrom, hvorav et til forskning
Areal: Cirka 9 000 kvadratmeter brutto
Investeringsramme ca 1 800 millioner kroner 

Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF

Det norske Radiumhospital ble åpnet den 21. mai 1932. Grunnsteinen ble lagt ned av kong Haakon VII den 5. mai 1927
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

illustration from Freepik. Singing nurse

Vil du bidra til fritidstilbudet ved Radiumhospitalet?

Fritidstilbudet ved Radiumhospitalet er mulig takket være Pasientlegatet. Vil du bidra til tiltak som letter tilværelsen for pasientene? Slik kan du donere:

Støtt legatet for pasient- og pårørendetiltak