Nye bevilgninger til kreftforskning ved Radiumhospitalet

Radiumhospitalets legat for kreftforskning skal yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet. Legatene har denne våren bevilget midler til flere store forskningsprosjekter og viktig forskningsutstyr. Bidragene skal hjelpe til med å holde kreftforskning- og behandling ved Radiumhospitalet på internasjonalt toppnivå. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 13. mai 2019
Foto: Ketil Jordan 

 

Portrett Tero Aittokallio. Foto: privat
Professor Tero Aittokallio fra Finland blir gruppeleder ved Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet

Flere store prosjekter innen grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskningen og pasientbehandlingen har blitt tildelt midler. Alle har oppstart i 2019. 

Støtte til rekruttering av internasjonal toppforsker

Institutt for kreftforskning har hatt behov for en ny forskningsgruppeleder innen kreftgenetikk. Legatene bidrar nå med midler til arbeidet med å rekruttere en internasjonalt anerkjent toppforsker, professor Tero Aittokallio, fra universitetene i Helsinki og Turku. Den finske toppforskeren tiltrer fra 1. september som gruppeleder ved Seksjon for kreftgenetikk, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet i  en 100% stilling  og som professor II i en 20% stilling ved Universitetet i Oslo. Støtten fra kreftforskningslegatet på 3.95 millioner kroner over tre år er en oppstartsbevilgning og skal gå til til forskerstillinger, investering og drift av en ny forskningsgruppe.

 

Oppgradering av forskningsinstrument


Forskning på betydningen av mikrometastaser ved kreft (CTC) har vært et sentralt tema ved forskningsmiljøet ved Radiumhospitalet gjennom flere tiår. I tillegg til å identifisere mikrometastaser har forskere ved avdeling for Kreftbehandling ved Kreftklinikken de siste årene klart å hente ut celler fra benmarg og svulster, og karakterisere de molekylære endringene hos noen av disse slike cellene. Nå jobber teamet med å modifisere både anrikningsprosessen og seleksjonsmetoden for kreftceller fra benmarg og perifert blod. Instrumentet Cell Search har vært et viktig instrument i denne prosessen siden 2007 og helt essensielt for flere forskningsstudier. Nå trenger instrumentet en betydelig oppgradering for å kunne brukes videre i kliniske studier. Legatenes tildeling er på 512 000. 

Klinisk studie av celleterapi for småcellet lungekreft


1,5 millioner mennesker i verden får hvert år diagnosen lungekreft uten mulighet for å bli kurert. Både i Norge og resten av verden er lungekreft den nest vanligste kreftdiagnosen. Immunterapi, spesielt T-cellebasert terapi, er ansett som den neste generasjonen kreftterapi med mulighet til å kurere tidligere ikke-kurerbar kreft. Forskningsmiljøet som står bak studien Adoptive T-cell therapy for Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC); a translational study from the bench to the clinic, har utviklet en plattform som tilbyr terapeutiske T-celler for behandling av lungekreftpasienter. Studien er rettet mot ikke-småcellet lungekreft, men mulighetene er tilstede for at terapien i fremtiden også kan bidra i behandlingen av pasienter med andre typer lungekreft. Legatene bevilger en 1 million kroner til studien. 

Robotassistert kirurgi på Radiumhospitalet


Legatene har bevilget 2 millioner kroner til leie av en operasjonsrobot for 2019. Modellen er en oppgradert Intuitive da Vinci Si med dobbeltkonsoll arbeidsstasjon, til bruk som plattform for tverrfaglig forskningsbasert videreutvikling av Radiumhospitalet som avansert og ledende onkologisk bekkenkirurgisenter. Her kan du lese mer om robotkirurgiprosjektet og se videoinnslaget vårt fra robotkirurgidagen.

 

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss