Tropé-møtet samler fagekspertise på gynekologisk kreft for 10. gang

Kampen mot kreft skal være en internasjonal fellesinnsats. Årets Tropé-møte er et samarbeid mellom Memorial Sloan Kettering kreftsenter i USA og fagekspertise ved OUS, Radiumhospitalet.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 15. november 2019
Foto og video: Ketil Jordan 

Årets deltakere på Tropé-møtet blir ønsket velkommen i sosiale medier med denne videoen. 

Kampen mot kreft skal være en internasjonal fellesinnsats. Årets Tropé-møte er et samarbeid mellom Memorial Sloan Kettering kreftsenter i USA og fagekspertisen ved OUS, Radiumhospitalet. 


Fredag 6. Desember skal en rekke internasjonale fageksperter møtes for å legge frem den viktigste utvilkingen innen gynekologisk onkologi fra det siste året. Målet er å kunne sørge for at behandlingstilbudet til kvinner med gynekologisk kreft i Norge fortsatt skal være i verdensklasse.  

Møtet er støttet av Inger og John Fredriksen-stiftelsen for forskning på eggstokk-kreft, som igjen forvaltes av Radiumhospitalets Legater. Overlege Ane Gerda Zahl Eriksson og Professor Emeritus Claes Tropé er ansvarlige for programmet. 

Her skal det blant annet legges frem forskning på en mulig sammenheng mellom kreft og mikrobiomet - samlingen av alle mikroorganismene som lever i kroppen vår. Et annet tema som skal presenteres er såkalt flytende biopsi - fra kroppsvæsker, samt innlegg om den spenende utviklingen innen immunterapi. Det vil også bli presentert kirurgiske fremskritt som vaktpostlymfeknute-biopsi ved eggstokkreft og den endrede tilnærmingen i kirurgisk behandling av livmorhalskreft. 

Selve Tropé-foredraget har i år tittelen, "Nyvinninger innen målrettet behandling av gynekologisk kreft og fremtidige muligheter", foredraget vil bli holdt av professor Ignace Vergote fra Det katolske universitetet i Leuven, Belgia. Arrangørene beskriver foredraget som svært relevant i en tid hvor den persontilpassede medisinen også er på vei inn på gynkreftfeltet.

Arrangementets pro-con-debatt "Er det nødvendig å tømme tarmen før radikal operasjon? – er et omdiskutert tema i fagmiljøene. Det vil også bli lagt frem resultater fra en undersøkelse gjennomført ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet som omhandler behandling ved livets slutt. Som en del av 10-årsfeiringen skal også innsatsen til to av norsk gynkreft-feltets nestorer fremheves, professor Per Kolstad og professor Claes Tropé.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss