Etterforskning på kromosomnivå

Når pasientens krefttype er veldig sjelden, kan det være ekstra vanskelig å finne riktig behandling. Ved å kartlegge kromosomavvik, kan spesialistene få svar. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 24.03.2023
Video: Ketil Jordan 


Ta en titt på seksjonsleder Francesca Micci og seniorforsker Ioannis Panagopoulos interessante introduksjon til forsknings- og diagnosearbeidet som gjøres for å finne riktig behandling for pasienter med sjeldne krefttyper. Ved å kartlegge kromosomavvik i kreftceller, hjelper de både den pasienten som prøven er tatt fra, og fremtidige pasienter med samme tilstand. Krefttypene de jobber med er blant annet leukemi, lymfomer og bløtvev. - Det vi driver er detektivarbeid, sier Panagopoulos.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss