Etterforskning på kromosomnivå

Når pasientens krefttype er veldig sjelden, kan det være ekstra vanskelig å finne riktig behandling. Ved å kartlegge kromosomavvik, kan spesialistene få svar. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 21.10.2020
Video: Ketil Jordan 


Ta en titt på seksjonsleder Francesca Micci og seniorforsker Ioannis Panagopoulos interessante introduksjon til forsknings- og diagnosearbeidet som gjøres for å finne riktig behandling for pasienter med sjeldne krefttyper. Ved å kartlegge kromosomavvik i kreftceller, hjelper de både den pasienten som prøven er tatt fra, og fremtidige pasienter med samme tilstand. Krefttypene de jobber med er blant annet leukemi, lymfomer og bløtvev. - Det vi driver er detektivarbeid, sier Panagopoulos.


Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Gi din støtte til hospitallegatet.