Hva er Kreftlex.no?

Kreftlex.no er en forenklet utgave av det mer fagrettede oppslagsverket Oncolex.no. Med et enkelt språk beskrives alle krefttyper, utredning, behandling og overlevelse. Kreftlex.no produseres av spesialistmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og finansieres av Radiumhospitalets legater. En av bidragsyterne er Anna K. Winge-Main, spesialist på krefttypen melanom.

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 24.03.2023
Video: Ketil Jordan 


Det dukker opp mange spørsmål i forbindelse med en kreftdiagnose, hvilke undersøkelser og type behandling må man gjennom, hvor lang tid tar utredning og behandling, og hvilke konsekvenser vil den ha?Samtaler med lege vil gi svar på mange av disse spørsmålene, men i slike situasjoner kan det være vanskelig å oppfatte alt som blir sagt. Mange sitter igjen med ubesvarte spørsmål og behov for mer informasjon. 

Kreftinformasjon når du trenger det

I Norge får 1 av 3 kreft i løpet av livet. Årlig rammes cirka 30 000 personer av kreftsykdom. Antall krefttilfeller øker og vil fortsette å øke fram mot 2025. Hovedårsaken er økt levealder og større befolkning.Samtidig er det stadig flere som overlever kreft. Over 260 000 personer lever i dag med kreft eller har tidligere hatt kreft. Kreft er en sykdom som på en eller annen måte rammer de fleste av oss, enten ved at man selv får sykdommen eller ved at en i familien, en venn eller en kollega blir rammet. 

Med mer enn en million besøkende i året, er Kreftlex.no blitt en landsomfattende pasienttiltak som Radiumhospitalets legater er svært stolte av å kunne støtte. Takket være dugnadsarbeidet til krefteksperter som Anna K. Winge Main kan alle få tilgang til trygg og kvalitetssikret kunnskap om den krefttypen de trenger.  

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/