Institutt for kreftforskning med ny videopresentasjon

Forskningsmiljøet ved Radiumhospitalet samarbeider med en rekke internasjonale miljøer. Her kan du se hvordan Institutt for kreftforskning presenterer seg selv. 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 24.03.2023
Video: Ketil Jordan 


Institutt for kreftforskning OUS ligger ved Radiumhospitalet på Ullern utenfor Oslo og har mer enn 350 ansatte som til daglig arbeider med kreftforskning. Videoen er laget med støtte fra Radiumhospitalets legater og skal brukes i arbeidet med å opprette gode forbindelser til utenlandske forskningsmiljøer. I det moderne bygget kombinerer forskningsmiljøene grunnleggende biologisk og pasientrettet forskning og er aktive deltagere i utvikling av både ny diagnostikk og i kliniske studier. Målet med instituttets banebrytende forskning er å gi ny kunnskap som på kort eller lengre sikt resulterer i bedre diagnostikk, behandling og livskvalitet for kreftpasienter. 

Som en del av UiOs universitetstilknytning bidrar instituttet også sterkt til studentutdanning og veiledning av doktorgradsstudenter. I løpet av de siste fem årene har det skaffet mer enn en milliard kroner i ekstern finansiering, lagt inn 1650 årsverk, og publisert mer enn 1100 vitenskapelige artikler. Til sammen 150 personer som ved Universitetet i Oslo har den akademiske graden sin (PhD, MSc) ved ved instituttet.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss