Gaver til Radiumhospitalets Legater er gaver til livet

Radiumhospitalets Legater er bygget opp av donasjoner og testamentariske gaver fra mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å støtte sykehusets internasjonale plass i kampen mot kreft.

Alle donasjoner, små som store, bidrar i denne kampen. Legatene har et eget styre og en egen ledelse, noe som sikrer at midlene blir brukt etter givers ønske - forutsatt at formålet med gaven er hensiktsmessig. 

Gaver kan gis via Vipps, søk etter "Radiumhospitalets Legater" eller nummer 227022. Oppgir du navn og personnummer i meldingsfeltet kan støtten være fradragsberettiget.

Illustrasjonsfil: Vipps til 227022 Radiumhospitalets Legater illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Du kan også benytte våre kontonumre:

  • Generelle gaver kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02559
  • Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02540
  • Gaver til forskning kan gis på bankkontonummer: 1607.45.02532

Skattefradrag for gaver til kreftforskning

Gaver til Legat til kreftforskningsformål ved Radiumhospitalet gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Skatteyter kan kreve fradrag for gaver gitt til kreftforskningsformål, jf. Skatteloven §6-42. Pengegaven vil bli innrapportert til Skattedirektoratet for gjeldende inntektsår dersom vi mottar personnummeret (11 sifre) eller organisasjonsnummeret innen årets siste dag.

Forskning ved Radiumhospitalet er i verdensklasse

Radiumhospitalets legat til forskning har som formål å yte økonomisk støtte til Radiumhospitalets forskning innen kreftområdet. Vi støtter grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen. 

Legatene gjør det mulig for forskere med lovende prosjekter å komme videre uten å måtte bruke dyrebar tid til forskning på å søke overalt og vente på offentlige midler.

Kontonummer: 1607.45.02532

Pasienter trenger mer enn behandling

Legatene ønsker at pasienter innlagt på Radiumhospitalet skal oppleve et best mulig opphold på sykehuset. Vi er takknemlige for at mange ønsker å støtte mennesker som befinner seg i en vanskelig fase i livet. Et viktig tiltak som støttes fra dette legatet er fritidsleders kontor som arrangerer turer og opplevelser for pasienter og pårørende.

Gaver til pasient- og pårørendetiltak kan gis på bankkontonr. 1607.45.02540