Nobelprisvinner Jim Allison på norgesbesøk

Nobelprisvinner Jim Allisons innledningsforedrag om immunterapi trakk ekspertise fra alle områder av kreftfeltet under årets Onkologisk Forum 

Tekst: Kari Andresen | Sist revidert: 26. nov 2019
Foto og video: Ketil Jordan

Jim Allison er en amerikansk immunolog og professor ved M.D. Anderson Cancer Center i Texas. Allison begynte å forske på T-celler på 1980-tallet. Sammen med japaneren Tasuku Honjo ble han i 2018  tildelt nobelprisen i medisin for oppdagelsene som ligger til grunn for immunterapi som kreftbehandling. Nylig var han var invitert til Norge av Radiumhospitalets legater og Onkologisk forum. Første stopp var hos forskerlinja på Ullern videregående skole før han holdt en forelesning for fagekspertisen ved OUS Radiumhospitalet. Også under Onkologisk forum, som denne gang ble arrangert i Tromsø, fortalte Allison om forskningsarbeidet sitt, oppdagelsen av mekanismen T-celle respons, immunologiske sjekkpunkthemmere og hva som nå skjer på behandlingsfronten. 

Kombinert med annen behandling har immunterapi vist seg å være veldig anvendbar. Terapien har hatt spesielt god effekt på føflekkreft, nyrekreft, lymfekreft, leukemi og visse former for lungekreft. Les mer om immunterapi i Kreftlex.no.

Møtte førti kurerte pasienter på en gang

 Radiumlegat.no var så heldige å få en prat med ham under besøket i Tromsø.

 – På vilken måte har livet ditt endret seg etter at du mottok nobelprisen?

 – Det jeg liker ved tilværelsen etter nobelprisen er muligheten det har gitt til å møte pasienter som har hatt nytte av terapien og historiene deres, sier Allison som forteller at han i forbindelse med nobelseremonien fikk møte hele førti tidligere pasienter på en gang som alle hadde blitt friske, takket være hans egen oppdagelse. 

– Det var nesten et større øyeblikk enn å få overrakt selve prisen, sier han. På den negative siden forteller forskeren at det til tider kan bli litt vel mye oppmerksomhet.

– Det er alt for mange vet hvem jeg er nå, sukker mannen som er født og oppvokst i en småby i Texas.

– Det norske kreftekspertisen er veldig mottakelige og interesserte i å holde seg oppdaterte, sier Jim Allison til Radiumlegat.no. 

Les mer om norsk forskning på immunterapi.

 Videre samarbeid med Norge

Også Allisons kone Padmanee "Pam" Sharma holdt et innlegg under konferansen. I likhet med sin mann er også Sharma er professor, hun i immunolog og onkologi og spesialisert på kreft i nyrer, prostata og blære.

– Immunterapi har åpenbart endret måten vi tenker om kreft. Frem til nå har folk flest tenkt på stadium fire kreft med spredning som en dødsdom. Nå ser vi at kreften forsvinner, de blir friske og kan leve normale liv. Det er fantastisk for en som behandler pasienter å se dette skje. Uheldigvis er immunterapi fortsatt bare tilgjengelig for en svært smal gruppe mennesker. Noen har ikke råd til behandling. Andre lever for langt unna sykehus som tilbyr behandlingen. Det vi nå ønsker for pasienter og samfunn er at det skal arbeides mer for å demokratisere tilgangen til behandlingen, gjøre den billigere og spre den til lokale sykehus over hele verden, sier Sharma.

Hva er ditt inntrykket ditt av det norske behandlingsmiljøets arbeid med utvikling av immunterapi? 

– Jeg tror de er en gruppe svært oppegående mennesker som ønsker å få vite hvordan de kan bidra til en forandring. De har allerede hatt en innvirkning på forbedringene av immunterapi. Nå ser de Norge bevege seg fremover og at stadig flere av immunterapiene blir tilgjengelige for deres pasienter. Jeg tror de vil fortsette å bidra ved å bli gode samarbeidspartnere med forskningsgrupper, blant annet MD Anderson. På den måten får de også sett hva som kan bli den neste gode strategien for behandlingskombinasjoner som kan kurere flere pasienter, sier Sharma. 

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Vil du støtte denne type forskning?

Midler fra Radiumhospitalets Legater kan bidra til at forskere raskere får tilgang til nødvendig utstyr.

Se hvordan du kan støtte oss