Virksomhetsområder for Radiumhospitalets Legater

Radiumhospitalet har siden åpningen i 1932 vært kalt "gaven fra det norske folk til det norske folk". Takket være stor giverglede har institusjonen utviklet seg til hva den er i dag. I perioder har utviklingen møtt stor motstand fra enkelte hold, men i likhet med ørnen så har Radiumhospitalet løftet seg mot vinden i stormkastene.

De fleste pengeutdelende stiftelser bygger på en formue gitt til et bestemt formål. Den viktigste oppgaven for styre og ledelse er å dele ut formuen eller avkastningen av denne på en best mulig måte. Det skjer gjerne en gang i året.

Radiumhospitalets Legater er organisert annerledes. 

Ledelsen i legatene arbeider aktivt, og kontinuerlig, for å tilføre stiftelsen midler gjennom donasjoner og testamentariske gaver.
Legatenes oppgave er å styrke Radiumhospitalets rolle som et komplett kreftsenter i fremste internasjonale rekke. 

Radiumhospitalets Legater har tre hovedområder:

  • Kreftforskning
  • Pasientstøtte
  • Støtte til sykehusvirksomhet

Kreftlex

Radiumhospitalets Legater finansierer Kreftlex, et kontinuerlig oppdatert nettleksikon for legfolk om alle sider ved kreft. Nettleksikonet hjelper kreftrammede slik at de kan få innsikt i den kreftformen de er rammet av, biologi, diagnostikk, behandling og prognose. Kreftlex.no hadde i 2020 1,8 millioner besøk.
Legatene har også gitt økonomisk støtte til en rekke podkaster, bøker og filmer om kreft.

Rådgivning

Legatene bistår med gratis rådgivning til kreftrammede familier.  

Klinikk og forskning

Radiumhospitalets Legater er en uavhengig stiftelse, og mottar verken støtte fra det offentlige, eller fra Oslo universitetssykehus, som Radiumhospitalet er en del av. 
Tvert imot så tilfører Radiumhospitalets Legater Radiumhospitalet hvert år betydelige midler. Legatene bestemmer selv hva som skal støttes, men i nært samarbeid med ledelsen i Kreftklinikken. Og man følger alltid givers ønsker.

Midlene fra Radiumhospitalets Legater skal ikke gå til vanlig drift. Legatene skal være en plog som pløyer ny jord, skaffer såkorn, og støtter virksomhet med stor betydning og stort potensiale i kampen mot kreft. Ikke minst så støtter Radiumhospitalets Legater internasjonalt samarbeid med verdens fremste kreftinstitusjoner, forskere og andre fagfolk. De som vil være best må være på lag med de beste i verden. Støtten gjør det mulig for norske klinikere og forskere å oppholde seg ved fremragende institusjoner i utlandet. Legatene betaler reisekostnader og diett for oppholdene, og betaler også kostnadene for leiligheter i de aktuelle byer.

Radiumhospitalets Legater bidrar med «startpakker» for utenlandske spissforskere som ansettes ved Kreftklinikkens Institutt for kreftforskning, slik at de raskest mulig kan videreføre sin forskning på et nytt  arbeidssted. Og for enkelte hjelper man med bolig inntil de finner seg en permanent bolig i Oslo.

Legatene stiller også leiligheter i Oslo til disposisjon for utenlandske gjesteforskere og klinikere, som  arbeider i kortere eller lengre perioder ved Radiumhospitalet eller dets forskningsinstitutt.

Villa Dobloug

Radiumhospitalets Legater eier den såkalte Villa Dobloug, også kalt Ekebakken, like ved Radiumhospitalet. Eiendommen inneholder leiligheter for utenlandske gjesteforskere. Kurslokaler kan stilles til gratis disposisjon for kursvirksomhet for helsepersonell, og mestringskurs for kreftpasienter og deres pårørende.

Under den pågående Covid 19 pandemien har internasjonal reisevirksomhet for klinikere og forskere vært skadelidende. Radiumhospitalets Legater har derfor finansiert toppmoderne utstyr til Radiumhospitalet og Kreftklinikken, slik at man kan videreføre internasjonale møter digitalt.

Et nytt trivselsanlegg

Radiumhospitalets Legater er opptatt av at Radiumhospitalet skal være " - mer enn et sykehus!" Et motto som legatenes leder laget da han var direktør ved sykehuset. 
Han startet arbeidet med å bygge et "Trivselsanlegg med svømmebasseng",  som en oase for kreftpasienter og deres pårørende i en vanskelig tid. Radiumhospitalets Legater finansierte anlegget gjennom en landsomfattende innsamling. Trivselsanlegget ble åpnet i 1993 av den svenske og norske dronningen, og var verdens første svømmeanlegg integrert i et kreftsykehus.

Radiumhospitalets Legater ønsker å støtte byggingen av et nytt trivselsanlegg i trinn 2 av den utbyggingen som nå er i full gang.

Kunst og interiør

Omgivelsene betyr mye i en vanskelig tid. Helt siden syttitallet har Radiumhospitalets Legater samlet inn penger til kunstnerisk utsmykking av sykehuset og bygget opp et imponerende Artotek før dette uttrykket var oppfunnet. Gjennom det kunne pasienter selv velge hvilken kunst de ville ha på rommet, og skifte den ut hvor ofte de måtte ønske. I internasjonale tidsskrift ble Det Norske Radiumhospital omtalt som "Det Norske Kunsthospital". Det historiske bygget fra 1932 er nå restaurert, og møbler og kunstnerisk utsmykning er betalt av Radiumhospitalets Legater.

Mattilbud

Kost betyr mye for kreftpasienter som ofte plages av kvalme på grunn av behandlingen. Radiumhospitalets Legater finansierte omstillingen fra storkjøkken til gourmetkjøkken i Radiumhospitalet, og ønsker det gjeninnført i det nye hospitalet.

Fritidstilbud

Legatene betaler turer og konserter arrangert av Radiumhospitalets fritidsleder og har innredet et fritidsrom for unge kreftpasienter

Radiumhospitalets Legater eier og driver to feriesteder til bruk for kreftrammede familier og ansatte ved Radiumhospitalet: Sagbukta og Fjordbukta på Nesodden til pasienter og ansatte, samt Stangero på Tjøme til ansatte.

Administrasjon

Radiumhospitalets Legater har en liten administrasjon med to heltidsansatte og tre deltidsansatte. Virksomheten kontrolleres av statsautorisert revisor, og av det statlige Lotteri- og stiftelsestilsynet. Kostnadene til administrasjon er under 2 % av forvaltningskapitalen.

Samarbeidspartnere

Radiumhospitalets Legater arbeider nært sammen med:

Kreftforeningen - en meget viktig og landsdekkende forening. Kreftforeningen tar mer geografiske hensyn enn Radiumhospitalets Legater. Kreftforeningen er en mye større virksomhet, og har et mye bredere virksomhetsfelt. I motsetning til Kreftforeningen så er ikke Radiumhospitalets Legater en medlemsorganisasjon.

Aktiv mot kreft, som bidrar til å fremme fysisk aktivitet ved kreft.

Montebellosenteret som er et skreddersydd kurs og mestringssenter for kreftrammede familier, en institusjon som ble opprettet av lederen for Radiumhospitalets Legater i 1990.

Laurbærfondet, som lederen for Radiumhospitalets Legater opprettet i 1997, og som tilbyr gratis, moderne korttidsleiligheter for kreftrammede familier som kommer langveisfra for behandling ved Radiumhospitalet, og også for gjesteforskere. Laurbærfondet og legatene stiller også biler til gratis disposisjon for kreftrammede familier.

Jeanette og Søren Bothners legat i Harstad ble opprettet for å støtte kreftforskning ved Radiumhospitalet og dets forskningsinstitutt.

Radiumhospitalets Forskningsinstitutt, i dag Institutt for kreftforskning, fikk sitt nye forskningsbygg i 2009. Det ble muliggjort ved at Radiumhospitalets Legater samlet inn penger, og kjøpte opp alle villaene på den såkalte Vestenghaugen, en etter en, gjennom en tolvårsperiode.  Visjonen var at det skulle bygges en "opera for kreftforskning", ikke et industribygg. Det skulle ha store glassflater. Forskerne skulle løfte blikket og se ut på den verden de skulle gjøre bedre gjennom sin forskning, og verden skulle se inn, og forstå hva forskningsmidlene gikk til, og ikke minst så skulle forskningsgruppene se inn til hverandre, og samarbeide. Og opp gjennom bygget løper den røde trappen, en DNA helix. Bygget ble tegnet av den danske «Henning Larsens Tegnestue», som også tegnet Operaen i København.

Radiumhospitalets Forskningsstiftelse (Radforsk), ble opprettet av lederen for Radiumhospitalets Legater i 1986, med formål om industriell utvikling og kommersialisering av oppfinnelser fra Radiumhospitalet. Da innovasjonsparken Oslo Cancer Cluster ble realisert stilte Radiumhospitalets Legater opp med et større lån i en helt kritisk periode. Legatene er fremdeles med på eiersiden.

Onkologisk Forum ble opprettet av lederen for legatene i 1982, sammen med overlege Stein Gundersen ved Radiumhospitalet, er Norges viktigste samlingssted for dem som arbeider i kampen mot kreft, på tvers av geografi og spesialiteter. Radiumhospitalets legater bidrar til å hente verdens fremste forskere og klinikere til det årlige møtet i forumet.

Radiumhospitalets Venner, som er en venneforening for institusjonen, og som sammen med Radiumhospitalets Legater spilte en helt vesentlig rolle for å snu vedtaket om å nedlegge Radiumhospitalet, til å bli et vedtak om å bygge, og å videreutvikle, Radiumhospitalet til et nasjonalt kreftsenter i verdensklasse.

Og selvsagt samarbeider Radiumhospitalets Legater nært med Oslo UniversitetssykehusUniversitetet i Oslo og med andre norske og utenlandske sykehus og universiteter.

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/