Legatenes formål

Radiumhospitalets legat til kreftforskning har som formål å yte økonomisk støtte til forskning innen kreftområdet ved Radiumhospitalet: 

grunnforskning, klinisk forskning og forskning som bygger bro mellom grunnforskning og pasientbehandlingen.

Kontonummer: 1607.45.02532

Radiumhospitalets legat til pasientformål har som formål å lette situasjonen for kreftpasienter som er til behandling ved Radiumhospitalet. Bidragene gis i form av tilskudd til den enkelte pasient eller til pårørende til denne, eller til fellestiltak til beste for alle eller grupper av pasienter. Dersom fellestiltakene også omfatter kreftpasienter til behandling ved andre lokasjoner/sykehus, vil bidrag også kunne omfatte disse.

Kontonummer: 1607.45.02540

Radiumhospitalets legat for hospitalformål har som formål å yte økonomisk støtte til generelle pasienttiltak, og velferdstiltak for personalet ved Det norske Radiumhospital. Generelle pasienttiltak inkluderer utsmykning av pasientrom og fellesarealer ved hospitalet.

Velferdstiltak for personalet inkluderer drift av personalhytter, samt kursvirksomhet for annet personale enn leger. Gaver fra takknemlige pasienter til personalet, poster og avdelinger på Radiumhospitalet forvaltes også av dette legatet.

Kontonummer: 1607.45.02559

 

illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater
illustrasjonsfil: vipps til 227022, Radiumhospitalets legater

Vil du støtte oss?

Alle bidrag, både små og store, bidrar i kampen mot kreft. Oppgir du navn, adresse og telefonnummer i meldingsfeltet på Vipps kan støtten være fradragsberettiget.

Klikk her om du vil lese mer hvordan du kan støtte oss.

Midler fra legatene har også bidratt til...

Har du spørsmål om kreft?

Radiumhospitalets legater støtter oppslagsverket Kreftlex.no. Her finner du relevant og kvalitetssikret informasjon om kreft.


 
www.kreftlex.no/